Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1998


 • Đào Trí Úc (1998)

 • Vừa qua, Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Viện. Tại lễ kỷ niệm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật đã trình bày báo cáo tổng kết, đánh giá về tổ chức, hoạt động và những thành tựu cơ bản cảu Viện trong 30 năm qua. Nội dung của bản báo cáo gồm các vấn đề sau: Tổ Luật học (1959-1967) – tiền than của Viện Luật học –&#x...

 • 2008


 • Đào Trí Úc (2008)

 • Khái quát quá trình hình thành và phát triển của viện nhà nước và pháp luật. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ cán bộ hiện nay của Viện. Nên những thành tựu của hoạt động nghiên cứu khoa học. Đánh giá kết quả của hoạt động đào tạo. Hoạt động tạp chí. Hợp tác quốc tế. Các hoạt động thông tin tư liệu- thư viện và hoạt động hành chính- kế toán tổng hợp

 • -


 • Đào Trí Úc (2014)

 • Phân tích nội dung các vấn đề liên quan đến quyền tư pháp, hoạt động tư pháp và cơ quan tư pháp: khái niệm, phạm vi, tính chất và hệ thống. Chỉ ra vị trí trung tâm của Tòa án trong hệ thống tư pháp và vai trò trọng tâm của hoạt động xét xử trong hoạt động tư pháp

 • 2000


 • Đào Trí Úc (2000)

 • Electronic Resources; Hệ thống hóa cơ sở lý luận về pháp luật cạnh tranh. Khảo sát thực trạng về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh hiện nay ở Việt Nam. Trình bày một số vấn đề mang tính phương pháp luận khi nghiên cứu, xây dựng pháp luật cạnh tranh ở nước ta hiện nay

 • Bài trích


 • Đào Trí Úc (2015)

 • Quá trình nghiên cứu soạn thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) hiện nay, vấn đề trách nhiệm hình sự của pháp nhân tiếp tục được các cơ quan, các nhà khoa học đặt ra thảo luận. Bài viết cho thấy, việc bổ sung một chế định mới về trách nhiệm hình sự của pháp nhân ở nước ta là hoàn toàn có thể, đáp ứng yêu cầu của việc tăng cường hiệu quả pháp luật hình sự trong quản lý ...

 • Bài trích


 • Đào Trí Úc (2015)

 • Trong lịch sử các học thuyết pháp lý, trường phái coi nhà nước là cái có trước, pháp luật là cái phát sinh từ nhà nước được gọi là trường phái pháp luật thực định. Chủ nghĩa thực chứng pháp lý với những tên tuổi như Hans Kelsen ở Áo, Shtambler ở Đức, S. Amos ở Anh V.V.. là đại diện tiêu biểu nhất của trường phái này