Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Đinh Văn Quế (-)

 • Phân tích một vài điểm về việc địn tội và thẩm quyền của Toà án cấp phúc thẩm xung quanh việc Trần Văn Minh phạm tội cướp tài sản, đưa ra những lập luận giải thích về quyết định của Toà án là đúng hay sai?

 • 1996


 • Đinh Văn Quế (1996)

 • Bộ Luật dân sự ở nước ta có hiệu lực từ ngày 1/7/1996. Vậy các quan hệ dân sự xảy ra trước ngày đó được giải quyết như thế nào? Các văn bản pháp luật dân sự được ban hành trước ngày Bộ luật dân sự có hiệu lực có được áp dụng sau ngày 1/7/1996 không? Cách tính thời hiệu khởi kiện đối với các giao dịch dân sự được xác lập trước ngày Bộ luật dân sự có hiệu lực như...

 • 1995


 • Đinh Văn Quế (1995)

 • Án treo là một chế định pháp lý hình sự nhưng nó không phải là hình phạt mà chỉ là một biện pháp miễn trách nhiệm hình phạt tù có điều kiện. Người được Tòa án cho hưởng án treo, trước hết họ phải là người bị Tòa án phạt tù và Tòa án chỉ cho treo đối với hình phạt tù còn các loại hình phạt khác người phạm tội không được hưởng án treo.

 • 1997


 • Đinh Văn Quế (1997)

 • Lê Khắc Thấu là thủ quỹ hợp tác xã nông nghiệp xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (cũ) từ năm 1979. Trong nhiều năm làm thủ quỹ, Lê Khắc Thấu không có sai phạm gì trong việc giữ tiền quỹ cho hợp tác xã, mặc dù hợp tác xã không có két sắt đựng tiền như các cơ quan Nhà nước hoặc xí nghiệp quốc doanh, nhưng tiền quỹ không hề bị mất,...

 • 1997


 • Đinh Văn Quế (1997)

 • Đình chỉ điều tra là quyết định của cơ quan điều tra chấm dứt một giai đoạn tố tụng hình sự (giai đoạn điều tra) đối với vụ án hoặc đối với một hoặc một số bị can trong vụ án. Đình chỉ điều tra là không tiến hành bất cứ một hành vi nào có tính chất điều tra. Nếu cơ quan điều tra hoặc điều tra viên vẫn có những hoạt động có tính chất điều tra đối với vụ án hoặc người ...

 • 1995


 • Đinh Văn Quế (1995)

 • Phiên tòa giám đốc thẩm hình sự là phiên tòa do Ủy ban thẩm phán tòa an các cấp, Tòa hình sự, Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án quân sự trung ương và Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao tiến hành để xét xử vụ án hình sự do có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

 • -


 • Đinh Văn Quế (1997)

 • Tác giả đề xuất hành vi chiếm đoạt các chất ma túy được bổ sung vào Điều 96a, Bộ Luật Hình sự được sửa đổi, bổ sung năm 1989

 • 1995


 • Đinh Văn Quế (1995)

 • Không chấp nhận kháng nghị và giữ nguyên bản án và quyết định đã có hiệu lực -- Hủy bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ vụ án -- Hủy bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật để điều tra lại hoặc xét xử lại -- Hủy để xét xử lại -- Sửa bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật.