Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Dương Tuyết Miên (2000)

 • Nhận thức đúng về mục đích của hình phạt có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn áp dụng. Nhận thức đúng mục đích của hình phạt là cơ sở đầu tiên giúp cán bộ áp dụng pháp luật có thể nhận thức đúng các căn cứ quyết định hình phạt đã được luật quy định và từ đó mới có thể xác định được hình phạt chính xác.

 • Tạp chí


 • Dương Tuyết Miên (1999)

 • Hình luật canh cải là bộ luật được áp dụng ở Nam Kỳ dưới thời Pháp thuộc. Xét trên quan điểm của luật hình sự hiện đại, những quy định của hình luật canh cải về chế định quyết định hình phạt còn một số hạn chế. Có khá nhiều nguyên nhân dẫn đến hạn chế này và không thể bỏ qua yếu tố lịch sử. Hình luật canh cải đã góp phần đưa một số nguyên tắc cơ bản của luật hình sự...

 • Tạp chí


 • Dương Tuyết Miên (2006)

 • Hệ thống pháp luật Việt Nam trong đó có hệ thống pháp luật hình sự đã tạo ra cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ, toàn diện để bảo đảm thực thi quyền bình đẳng nam nữ. Mặc dù trên thực tế vẫn còn tồn tại một số hành vi vi phạm quyền bình đẳng nam nữ, hạn chế cơ hội phát triển của nữ giới nhưng chúng ta tin rằng những hành vi này sẽ bị hạn chế và tiến tới bị loại bỏ. ...

 • Tạp chí


 • Dương Tuyết Miên (1998)

 • Quy định về tội phạm tình dục trong Luật hình sự Việt Nam đóng vai trò đắc lực trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, nhóm tội phạm tình dục diễn ra phức tạp. Để công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao, đòi hỏi thực hiện đồng thời nhiều biện pháp, trong đó biện pháp trách nhiệm hình sự đóng vai trò quan trọng

 • Tạp chí


 • Dương Tuyết Miên (2015)

 • Phạt tiền và cải tạo không giam giữ là những hình phạt giữ vai trò quan trọng trong hệ thống các hình phạt không tước tự do của Bộ luật hình sự (BLHS) Việt Nam. Bài viết dưới đây phân tích, đánh giá quy định của BLHS Việt Nam hiện hành đối với các hình phạt này, chỉ rõ những bất cập, từ đó đưa ra một số kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện quy định của BLHS Việt Nam hiệ...

 • Tạp chí


 • Dương Tuyết Miên (2000)

 • Khi xây dựng các cấu thành tội phạm cụ thể tại phần các tội phạm của Bộ luật hình sự, nhà làm luật đã dự liệu và quy định loại và mức hình phạt áp dụng cho các tội phạm đó. Tuy nhiên trong thực tế có nhiều tình tiết giảm nhẹ so với tội, luật cho phép toà án quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt hoặc chuyển sang loại hình phạt khác nhẹ hơn.