Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2012


 • Hoàng Thị Kim Quế (2012)

 • Quyền con người, đạo đức và pháp luật là mối quan tâm thường trực của mỗi người, mỗi cộng đồng, quốc gia, dân tộc và toàn nhân loại. Về nguyên tắc, không có sự đối lập, tách biệt giữa pháp luật và đạo đức tỏng lĩnh vực quyền con người

 • Tạp chí


 • Hoàng Thị Kim Quế (2015)

 • Trên cơ sở tiếp cận quyền con người và trách nhiệm tương ứng của Nhà nước trong việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm những điều kiện cần thiết cho cá nhân, công dân thực hiện pháp luật, bài viết chỉ ra đặc trưng cơ bản về thực hiện pháp luật của cá nhân, công dân trong nhà nước pháp quyền. Đó là việc thực hiện pháp luật không chỉ đối với các quy định pháp luật cụ thể mà còn đối với...

 • 2008


 • Hoàng Thị Kim Quế (2008)

 • Trình bày về hư vô – một hiện tượng xã hội trong các lĩnh vực hoạt động lý luận và thực tiễn. Nghiên cứu về hư vô pháp luật – một dạng thức của hư vô xã hội bao gồm: căn nguyên, điều kiện và môi trường sống của hư vô pháp luật; hạn chế, kìm chế và khắc phục tình trạng hư vô pháp luật

 • Bài trích


 • Hoàng Thị Kim Quế (2015)

 • Hiến pháp năm 2013 đã thể hiện sự nhận thức sâu sắc, toàn diện về Nhà nước pháp quyền, quyền con người, về bản chất pháp quyền, dân chủ của mối quan hệ giữa Nhà nước và cá nhân. Là Hiến pháp của thời kỳ đối mới toàn diện của Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển, việc xác định ở tâm hiến định mối quan hệ giữa Nhà nước và cá nhân có ý nghĩa đặc biệt quan&#x...

 • Bài trích


 • Hoàng Thị Kim Quế (2017)

 • Bài viết phân tích bản chất, các nguyên nhân của "lổ hổng pháp luật", mối quan hệ giữa thực trạng của các "lổ hổng pháp luật" với quan niệm pháp luật, cách thức xây dựng pháp luật và tư duy pháp lý nói chung. Tác giả đã đề cập những phương thức chủ yếu để khắc phục các "lỗ hổng pháp luật", đặc biệt là trong xây dựng pháp luật, áp dụng pháp luật, đa dạng các loại nguồn&#x...

 • 2004


 • Hoàng Thị Kim Quế (2004)

 • Electronic Resources; Vì sao khổng tử cũng bàn đến pháp luật trong khi ông chủ chương đức trị về quản lý con người và xã hội (phép trị người, trị nước)? -- Một số nét đặc thù trong tư tưởng pháp luật của Khổng Tử: Chủ trương đức trị, lấy đức làm chủ, hình làm phu, điều kết lõi là phải kết hợp bổ sung đức, lễ và hình; tư tưởng pháp luật của Khổng Tử thể hiện chính sách hình sự nhân ...

 • -


 • Hoàng Thị Kim Quế (2010)

 • Giữa đạo đức và pháp luật có sự thống nhất. Trong sự thống nhất đó có sự khác biệt, không đồng nhất, không thay thế nhau và không loại trừ nhau. Tính tất yếu khách quan, tầm quan trọng của vấn đề phải kết hợp cả đạo đức và pháp luật trong quan lý xã hội và giải quyết các vấn đề cụ thể thì đã rõ, song cách quan niệm, đánh giá, triển khai thực hành trong thực tiễn thì vẫn còn c...

 • 2006


 • Hoàng Thị Kim Quế (2006)

 • Khát vọng, nhu cầu, cảm nhận, thực hành đạo đức, pháp luật, dân chủ và tự do trong cuộc sống -- Về nguyên tắc, không phải pháp luật phán xét đạo đức mà ngược lại, đạo đức mới có quyền phán xét phát luật -- Biện chứng của pháp luật và đạo đức trong sự phát triển và đảm bảo an ninh cho cá nhân, cộng đồng và xã hội -- Vấn đề lợi ích trong đạo đức, pháp luật, dân chủ và tự d...