Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1998


 • Nguyễn Như Phát (1998)

 • Từ trước tới nay, khi nói đến con người với tính cách là chủ thể của các quan hệ pháp luật dân sự, có đôi lúc khoa học pháp lý đã sử dụng khái niệm công dân và vì vậy không chính xác. Bởi vì công dân là khái niệm cơ bản thuộc chế định pháp luật quốc tịch mà theo đó nó tạo ra tiền đề căn bản cho sự hình thành các mối quan hệ pháp lý qua lại giữa người có quốc tịch&#x...

 • 2011


 • Nguyễn Như Phát (2011)

 • Khái quát chung về: cơ cấu, cách thức thành lập và thẩm quyền của Tòa án hiến pháp; đặc điểm của giám sát hiến pháp theo mô hình lục địa châu Âu -- Mô hình Tòa án hiến pháp Cộng hòa Liên bang Đức

 • 1995


 • Nguyễn Như Phát (1995)

 • Cơ sở lý luận của hệ thống pháp luật về giải quyết việc làm cho người lao động -- Khái quát về hệ thống pháp luật về lao động ở nước ta -- Một số khuyến nghị: Xây dựng và thực hiện chiến lược việc làm trong tổng thể chiến lược kinh tế xã hội; Cần sớm quy hoạch thống nhất và cụ thể cho những hình thức pháp lý tồn tại trong thị trường sức lao động; Vấn đề giải quyết và đảm ...

 • 1997


 • Nguyễn Như Phát (1997)

 • Quan niệm về doanh nghiệp và doanh nghiệp nhà nước -- Vấn đề về tư cách pháp nhân của doanh nghiệp nhà nước -- Vấn đề phân chia quyền lực ở doanh nghiệp nhà nước --

 • 2005


 • Nguyễn Như Phát (2005)

 • Về tính thống nhất của pháp luật doanh nghiệp và nhu cầu ban hành Luật Doanh nghiệp (thống nhất) -- Một số ý kiến cụ thể về Dự thảo Luật Doanh nghiệp (thống nhất): Cần thừa nhận công ty thực tế; xem lại vấn đề áp dụng pháp luật có liên quan (Điều 2 - Dự thảo); vấn đề pháp nhân và công ty hợp danh.