Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Chu Mạnh Hùng (2007)

  • Tìm hiểu pháp luật Việt Nam về quyền con người. Được xây dựng trên cơ sở kế thừa tư duy truyền thống, với nền tảng là tư tưởng Hồ Chí Minh, quyền con người trong pháp luật Việt Nam luôn được phát triển và không ngừng hoàn thiện theo định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

  • -


  • Dương Kim Thế Nguyên (2014)

  • Bài viết nghiên cứu pháp luật các nước Hoa Kỳ, Anh, Nga về giải quyết phá sản ngân hàng thương mại trên cơ sở: (1) Quy định riêng về phá sản áp dụng cho các ngân hàng thương mại, (2) Các biện pháp xử lý tình trạng mất khả năng thanh toán của ngân hàng thương mại được xây dựng với nhiều giải pháp xử lý đa dạng, ưu tiên các giải pháp phục hồi, tái cấu trúc hoặc chuyển giao ngân hàng...