Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1997


 • Phạm Hữu Nghị (1997)

 • Sau 4 năm thi hành, Luật đất đai năm 1993 đã có những tác dụng tích cực trong việc giải quyết nhiều vấn đề cơ bản và cấp bách về quản lý đất đai trong điều kiện mới. Tuy nhiên với sự phát triển nhanh chóng của tình hình kinh tế xã hội đã làm bộc lộ những nhược điểm của Luật đất đai năm 1993, bao gồm: Tuy nhận ra thiếu xót của Luật đất đai năm 1987 là chưa thể hiện được s...

 • 1998


 • Phạm Hữu Nghị (1998)

 • Đặc điểm, vai trò của nước và các vấn đề đang đặt ra trong quản lý và sử dụng nước: Đặc điểm và vai trò của nước; Các vấn đề đang đặt ra trong quản lý và sử dụng nước – Về quan điểm và những vấn đề chính: Luật Tài nguyên nước phải đảm bảo yêu cầu sử dụng hợp lý, tiết kiệm, bảo vệ các nguồn nước, chống cạn kiệt, suy thoái, ô nhiễm, đồng thời chủ động phòng ngừa và hạn chế...

 • -


 • Phạm Hữu Nghị (2014)

 • Trình bày cơ cấu của chương II Quyền con người, quyền công dân; những điểm mới về cách thức ghi nhận quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; những điểm mới, những điểm sửa đổi, bổ sung về nội dung trong các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân trong các chương khác của Hiến pháp sử...

 • 2000


 • Phạm Hữu Nghị (2000)

 • Electronic Resources; Đề cập đến và phân tích nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự từ các khía cạnh: nguồn gốc, nội dung của nguyên tắc và các yêu cầu đặt ra đối với hoạt động xây dựng pháp luật nhằm thể hiện được tư tưởng của nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự. Đề xuất một số ý kiến đóng góp trong hoạt động xây dựng pháp luật...

 • 2004


 • Phạm Hữu Nghị (2004)

 • Electronic Resources; Trình bày vấn đề về sở hữu đất đai -- Nghiên cứu nội dung quản lý nhà nước về đất đai -- Chế độ sử dụng đất -- Về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất -- Về thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất -- Về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo hành vi pháp luật về đất đai -- Quy định trách nhiệm của chủ tịch UBND các cấp trong việc quản lý...

 • Bài trích


 • Phạm Hữu Nghị (2015)

 • Bài viết này điểm lại những mốc phát triển chủ yếu của pháp luật Việt Nam trong 70 năm qua; đưa ra một số nhận xét, đánh giá và dự báo xu hướng phát triển của pháp luật Việt Nam trong thời gian tới.