Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2015


  • Võ Hoàng Quân (2015)

  • Bài viết đề cập đến một số hiện tượng gian lận trong bảo lãnh dự thầu mà các chủ thể liên quan (ngân hàng, nhà thầu, chủ đầu tư) hay gặp, từ đó đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm khắc phục các hiện tượng trên.