Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2014


  • Nguyễn Anh Tuấn (2014)

  • Electronic Resources; Phân tích những điểm hạn chế, bất cập trong kĩ thuật lập pháp và nội dung cấu thành tội phạm về dấu hiệu định tội của một số tội xâm phạm an ninh quốc gia. Luận giải cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc kiến nghị phương hướng hoàn thiện dấu hiệu định tội đối với một số tội phạm cụ thể xâm phạm an ninh quốc gia qui định tại các điều 78, 79, 80 và 84 Bộ Luật...

  • Tạp chí


  • Nguyễn Ngọc Hòa (2007)

  • Tìm hiểu về khái niệm phòng ngừa tội phạm, nội dung cơ bản của lý luận phòng ngừa tội phạm và hướng phòng ngừa tội phạm. Muốn phòng ngừa tội phạm hiệu quả và bền vững cần phải ưu tiên các biện pháp phòng ngừa tội phạm tác động trực tiếp theo hướng loại trừ hoặc hạn chế tác dụng của các nguyên nhân của tội phạm thuộc về tình huống tiêu cực của môi trường xã hội.

  • Tạp chí


  • Phạm Văn Báu (2006)

  • Bộ luật hình sự năm 1999 quy định phạm tội đối với phụ nữ đang có thai vừa là tình tiết định tội của một số tội, vừa là tình tiết tăng nặng khung hình phạt một số tội và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự chung đối với các trường hợp phạm tội khác khi không được quy định là tình tiết định tội hoặc định khung hình phạt tăng nặng. Nghiên cứu cho thấy không có sự thống nhất ...