Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Ảnh tư liệu


 • Thư viện Quốc hội (2014-10)

 • Nghị viện liên bang Hoa Kỳ có lịch sử phát triển trên 200 năm, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của nước Mỹ.Hiến pháp đã được xác định là “Bộ luật tối cao của đất nước”, quy định cơ cấu nhà nước liên bang với chính quyền liên bang mạnh, trong đó quyền lực của chính quyền liên bang được mở rộng cho cả việc giải quyết mối quan hệ giữa các bang và chịu trách nhiệm hoàn ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thư viện Quốc hội (2016-05-01)

 • Tuy nhiên, để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, cần sửa đổi Luật tổ chức Quốc hội

 • Báo cáo điều tra xã hội học


 • Thư viện Quốc hội (2014-10)

 • Thư viện Quốc hội đã tiến hành cuộc điều tra xã hội học về “Công tác thi hành án dân sự (THADS) trong thời gian qua”. Ngày 14/11/2008, Quốc hội khoá XII đã thông qua Luật THADS (Luật năm 2008), khẳng định một bước tiến quan trọng trong hoàn thiện thể chế về THADS ở nước ta. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tiễn thi hành Luật năm 2008 cho thấy công tác THADS vẫn ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Thư viện Quốc hội (2014-04-01)

 • Chuyên đề này giới thiệu kinh nghiệm nước ngoài trong việc xây dựng các văn bản điều chỉnh tổ chức và hoạt động của nghị viện. Ví dụ, điều chỉnh bằng một văn bản hay nhiều văn bản, thường là văn bản do cơ quan nào ban hành, mối quan hệ giữa các văn bản, cách thức quy định về nghị viện v.v… Mặc dù không có tính chất “pháp lý” nếu xét một cách chặt chẽ, nhưng chuyên đề ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Thư viện Quốc hội (2015-5)

 • Chuyên đề cung cấp một số thông tin có tính tổng quan và kĩ thuật về hài hòa hóa pháp luật của khu vực này và những cách thức pháp lý mà Châu Âu sử dụng nhằm xây dựng thành công thị trường thống nhất, tạo điều kiện về phát triển và lưu thông hàng hóa, dịch vụ, nguồn vốn và tự do di chuyển của người dân trong nội khối…

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Thư viện Quốc hội (2016-07)

 • Chuyên đề giới thiệu tổng quan về tham vấn ý kiến nhân dân, quy trình, các hình thức trong tham vấn, chuyên đề đi sâu vào giới thiệu quy trình mẫu về cách thức tổ chức một hội nghị tham vấn ý kiến nhân dân đã được nghiên cứu, thử nghiệm trên thực tế và nhận được nhiều đánh giá khả quan. Nội dung chuyên đề gồm: (1) Khái quát về tham vấn ý kiến nhân dân, các hình thức và quy t...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thư viện Quốc hội (2014-10)

 • Quy trình lập pháp hiện hành tại Thụy Điển có những đặc điểm đáng chú ý như sau: a) dự án luật được chuẩn bị công phu bằng cách thành lập uỷ ban để nghiên cứu, điều tra về nội dung của dự án; b) khi đã được Chính phủ trình ra Quốc hội thì được chuyển cho các uỷ ban xem xét, thẩm tra kỹ lưỡng; c) việc thảo luận tại phiên họp của Quốc hội cũng rất công khai, cụ thể để tạo&...