Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2012-01-10)

 • Ấn phẩm được tổng hợp bởi các nhà nghiên cứu từ Cục Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê. Chuyên khảo bao gồm 4 chương chính. Chương 1 là phần giới thiệu và phương pháp luận. Chương 2 phân tích tỷ lệ sinh và xu hướng hiện tại ở Việt Nam thông qua dữ liệu từ các cuộc tổng điều tra. Chương 3 trình bày kết quả phân tích tỷ lệ tử vong. Một số kỹ thuật đánh giá đã đ...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2012-10-25)

 • Báo cáo chỉ ra rằng trong suốt 20 năm thực hiện phát triển bền vững, đặc biệt là gần 10 năm thực hiện định hướng chiến lược vì phát triển bền vững, Việt Nam đã tận dụng các cơ hội tốt, vượt qua vô số khó khăn và thách thức và đạt được những thành tựu lớn trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường . Đất nước đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển, ghi nhận mức tăng trưởng k...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2012-10-25)

 • Báo cáo này nhằm tập hợp và đánh giá một số thực tiễn phát triển bền vững tốt được triển khai tại Việt Nam gần đây, và rút ra bài học và đưa ra khuyến nghị để tiếp tục thực hiện các mô hình và sáng kiến này, tiếp tục thúc đẩy phát triển bền vững của Việt Nam.

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2012-03-12)

 • Ấn phẩm này được Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan chủ quản khác và UNFPA giới thiệu Luật Thanh niên và Chiến lược Phát triển Thanh niên Việt Nam 2011- 2020. Luật Thanh niên được Quốc hội ban hành năm 2005 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2006.

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2017-05-23)

 • Một số quy định của dự thảo Bộ luật hình sự mới nhất và Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổi được Quốc hội thông qua vào tháng 11 năm 2015 dường như không phù hợp với nghĩa vụ nhân quyền quốc tế của Việt Nam theo Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị (ICCPR) mà Việt Nam trở thành một quốc gia thành viên năm 1982) và Công ước chống tra tấn (CAT) (được Việt Nam phê chuẩn...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2016-10-24)

 • Luật về các hiệp hội đã được phát triển và dự kiến sẽ được xem xét tại Quốc hội. Luật pháp sẽ là cơ bản để thực hiện quyền tự do lập hội được bảo đảm theo Hiến pháp Việt Nam và thực hiện các cam kết của Việt Nam trong các hiệp ước nhân quyền quốc tế. Tài liệu trình bày các khuyến nghị chung của Liên Hợp Quốc dựa trên các nguyên tắc và thông lệ tốt nhất của các điều ước q...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2017-01-06)

 • Những khuyến nghị về dự thảo luật cập nhật này được đưa ra nhằm hỗ trợ Việt Nam đáp ứng cam kết đảm bảo quyền tiếp cận công bằng cho tất cả các mục tiêu theo Mục tiêu phát triển bền vững 16.3, và phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế bao gồm Nguyên tắc và Nguyên tắc của Liên hợp quốc về Tiếp cận Trợ giúp Pháp lý trong Hệ thống Tư pháp Hình sự1 được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2010-07-15)

 • Bản tóm tắt này nêu bật năm cách chính trong đó di cư nội bộ ảnh hưởng và bị ảnh hưởng bởi sự phát triển kinh tế xã hội. Như vậy, đây là những vấn đề đáng được quan tâm từ các nhà hoạch định chính sách và đối tác phát triển tại Việt Nam. Để tăng cường tiềm năng di cư nội bộ để đóng góp cho sự phát triển kinh tế và xã hội công bằng, bài viết này cung cấp một bộ các&#...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2011-02-18)

 • Bản tin cung cấp cái nhìn khái quát về thực trạng tăng trưởng sản xuất và thương mại xanh để tăng thêm thu nhập và cơ hội việc làm cho người nghèo nông thôn. Tài liệu cung cấp tập hợp các số liệu và đề ra các khuyến nghị, hàm ý chính sách để giảm tỷ lệ hộ nghèo và tăng thêm mức sống, thu nhập cho người dân nông thôn.

 • Bản thông tin


 • UN Viet Nam (2011-03-30)

 • Tài liệu thông tin này cung cấp cái nhìn khái quát về thực trạng suy dinh dưỡng và các vấn đề liên quan đến thực phẩm tích hợp. Theo đó, hiện tại Việt Nam đã giảm được tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi trong ba thập kỷ qua, trong khi đó thì suy dinh dưỡng vẫn là ưu tiên hàng đầu của sức khỏe cộng đồng. Có sự khác biệt quan trọng trong mô hình thực phẩm giữa vùng&...