Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-10)

 • Chuyên đề giới thiệu hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước ta trong công tác an toàn, vệ sinh lao động; những tồn tại, bất cập của hệ thống chính sách pháp luật hiện hành. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động nói chung và Dự thảo Luật An toàn, vệ sinh lao động nói riêng.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-05)

 • Trách nhiệm hình sự của pháp nhân là một trong những vấn đề gây nhiều tranh cãi nhất trong quá trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình sự tại Việt Nam. Trên thực tế, vấn đề này đã được đặt ra từ khi xây dựng Bộ luật hình sự năm 1999, nhưng sau đó nhà làm luật vẫn quyết định để lại để tiếp tục nghiên cứu. Đến thời điểm hiện tại, vấn đề này lại một lần&...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-10)

 • Việc xây dựng Luật về hội để thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013, bảo đảm thực hiện quyền lập hội của công dân, phát huy vai trò của hội và tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước đối với các hội đang phát triển ngày càng đa dạng với quy mô, phạm vi và tính chất hoạt động khác nhau là rất cần thiết. Song, về phạm vi, ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-10)

 • Quyền lập hội đã trở thành một giá trị pháp lý được quốc tế hóa từ khi Liên Hợp Quốc thông qua “Tuyên ngôn thế giới về quyền con người” ngày 10/12/1948. Ở nước ta, vấn đề quyền lập hội của công dân cũng đã được ghi nhận từ lâu trong các bản Hiến pháp, theo đó quyền lập hội được xác định là một trong các quyền cơ bản của công dân. Trong bối cảnh xã hội Việt Nam đã và đang...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2014-10)

 • Bộ luật dân sự với vị trí là Luật gốc, Luật nền, Luật chung của hệ thống pháp luật tư. Vì thế, mọi nội dung và hình thức thể hiện được dự liệu trong Bộ luật này phải đạt được tính ổn định cao và bao quát lớn. Đồng thời, phải là “cẩm nang”, “sổ tay gối đầu”, một tư liệu quý giá dễ đọc, dễ hiểu, dễ “làm theo” của mọi chủ thể khi tham gia vào quan hệ dân sự và thương mại.&#...