Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Lê Xuân Lục (2014)

  • Bài viết tập trung phân tích những vấn đề lý luận cơ bản về Tội mua bán (buôn bán) người trong Bộ luật Hình sự Việt Nam về khái niệm, các dấu hiệu pháp lý của tội phạm này. Từ những phân tích, so sánh và đối chiều quy định về Tội mua bán người trong Bộ luật Hình sự Việt Nam với quy định của Nghị định thư về ngăn ngừa, trấn áp và trừng trị hành vi buôn bán người, đặc biệt ...

  • Tạp chí


  • Michael Bogdan (1998)

  • Phân tích tầm quan trọng của việc nghiên cứu luật nước ngoài và mang ra so sánh với pháp luật trong nước. Điển hình là so sánh pháp luật Việt Nam và pháp luật Thuỵ Điển

  • Tạp chí


  • Tào Thị Quyên (2006)

  • So sánh quy trình lập pháp của Thụy Điển và Việt Nam, từ đó đưa ra yêu cầu cải tiến quy trình lập pháp ở Việt Nam. Việc cải tiến này cần được tiến hành trên cơ sở kế thừa những yếu tố và những khâu hợp lý của quy trình lập pháp hiện có, loại bỏ những yếu tố những khâu không hợp lý, đồng thời tiếp thu những yếu tố khoa học thích hợp, phù hợp với tình hình Việt Nam trong q...