Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Đinh Văn Quế (1995)

 • Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có dấu hiệu pháp lý: kẻ chiếm đoạt nhận tài sản của người khác một cách ngay thẳng thông qua hợp đồng kinh tế hoặc hợp đồng dân sự nhưng sau khi có tài sản rồi mới nảy sinh ý định và chiếm đoạt một phần hay toàn bộ số tài sản đó. Các yếu tố khác như chủ thể, khách thể và mặt chủ quan đều tương tự như các tội thuộc nhóm có tính&#x...

 • 2001


 • Đinh Văn Quế (2001)

 • Electronic Resources; Khái quát chung về hình phạt trong Bộ luật Hình sự năm 1999 gồm: hình phạt chính, hình phạt bổ sung. Nghiên cứu về quyết định hình phạt: về căn cứ quyết định hình phạt (Điều 45); về tình tiết giảm nhẹ (Điều 46); về tình tiết tăn nặng (Điều 48); về tái phạm, tái phạm nguy hiểm (Điều 49); về việc quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật Hình sự (Điều 47)

 • 1997


 • Đinh Văn Quế (1997)

 • Nhìn chung, các quy định của Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự vừa được Quốc hội thông qua so với Bộ Luật hình sự cũ là theo hướng tăng nặng. Tuy nhiên có một số tội phạm sau khi được sửa đổi so với Bộ Luật hình sự cũ nhẹ hơn như: Khoản 1 Điều 133, Khoản 1 Điều 134a, Khoản 1 Điều 156, Khoản 1 Điều 226, Khoản 1 Điều 227, Khoản 1 Điều 137 Bộ Luật hì...

 • 2000


 • Đinh Văn Quế (2000)

 • Electronic Resources; Mô phỏng lại bản án hình sự sơ thẩm số 253 ngày 13/7/1998 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai. Trình bày và đánh giá sự việc Tòa án cấp phúc thẩm trả tự do cho các bị cáo vì họ không đủ tuối chịu trách nhiệm hình sự

 • Bài trích


 • Đinh Văn Quế (2015)

 • Phan Thị Q và Lê Thị Khuê B có chơi hụ với nhau từ 05/2013. Sau khi hốt tiền hụi 198.000.000 đồng, do chưa có khả năng đóng hụi, nên ngày 02/09/2013, B bỏ trốn lên huyện HM, thành phố M thuê nhà trọ ở. Không tìm thấy B, bị cáo Q nhờ anh T (không rõ lai lịch) bạn của B đi tìm nơi ở của B. Phan Thị Q có cưỡng đoạt tài sản của B. vậy Phan Thị Q...

 • 1998


 • Đinh Văn Quế (1998)

 • Thực trạng công tác giám đốc thẩm trong những năm vừa qua -- Các chủ trương và biện pháp cụ thể nhằm đổi mới công tác giám đốc thẩm các vụ án hình sự trong giai đoạn hiện nay: Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ làm công tác giám đốc thẩm; Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động xét xử của tòa án các cấp; Đổi mới công tác trả lời và giải quyết khiếu nại; Hoàn thiện các quy định&#...