Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Đinh Văn Quế (1996)

  • Đây là hình phạt cấm làm một việc mà việc này nếu để người kết án làm thì có thể gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội. Hình phạt này có ba nội dung và mỗi nội dung có thể nói là một hình phạt nhưng vì chúng cùng tính chất là cấm làm một việc nên Bộ luật hình sự quy định chung trong cùng một điều luật và coi đó là một hình phạt.

  • Bài trích


  • Đinh Văn Quế (2020-01)

  • Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã bổ sung tình tiết mới đáng chú ý vào tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài (Điều 175) là "đến hạn trả lại tài sản mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả", đáp ứng yêu cầu thực tiễn xử lý các trường họp chây lì không trả nợ để chiếm đoạt tài sản của người khác. Bài viết phân tích cấu thành tội phạm...

  • Bài trích


  • Đinh Văn Quế (2020-11)

  • So với Điều 202 Bộ luật Hình sự năm 1999 thì Điều 260 Bộ luật sự năm 2015 - Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đưòng bộ đã có sự thay đổi về tên tội danh, sửa đổi, bổ sung các tình tiết là dấu hiệu định tội, định khung hình phạt; mở rộng phạm vi áp dụng đối với hành vi vi phạm, không chỉ đối vói người điều khiển phương tiện giao thông mà đối với bất kỳ ai&...