Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2010)

 • Báo cáo hàng năm cung cấp một bản cập nhật và phân tích về những tiến bộ đạt được và những thất bại mà phụ nữ gặp phải trong Quốc hội hơn nữa đối với các cuộc bầu cử và gia hạn được tổ chức trong một năm. Bản báo cáo trình bày dữ liệu về phụ nữ trong Quốc hội, xu hướng tại các khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, ấn phẩm cũng phân tích rõ hơn các cơ chế nhằm hỗ trợ&#...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2018)

 • Nghiên cứu khu vực này tìm cách lấy những phát hiện ban đầu của một báo cáo IPU năm 2016, đặc biệt tập trung vào tình hình tại các nghị viện ở Châu Âu. Đó là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa IPU và Hội đồng Nghị viện của Hội đồng Châu Âu (PACE), và là nghiên cứu đầu tiên trong một loạt các nghiên cứu khu vực mà IPU muốn tiến hành về chủ đề này. Nghiên cứu cũng mở rộn...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2018)

 • Báo cáo này cung cấp thông tin cập nhật về tỷ lệ phần trăm và giới tính của các nghị sĩ trong độ tuổi 30, 40 và 45, cũng như những thông tin mới nhất về cơ chế đặc biệt được thiết kế để khuyến khích hoặc tăng cường sự tham gia của những người trẻ tuổi vào nghị viện.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2017)

 • Báo cáo này tóm tắt các xu hướng chính trong lập pháp và tranh tụng về biến đổi khí hậu, bao gồm các hoạt động lập pháp ở 164 quốc gia. Báo cáo cũng phân tích các vụ kiện về biến đổi khí hậu trên 25 khu vực pháp lý. Trong khi các cơ quan lập pháp và hành pháp của các chính phủ từ lâu đã xem lĩnh vực biến đổi khí hậu nổi bật và quan trọng, ngành tư pháp đang bắt đầu ...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2018)

 • Báo cáo hàng năm cung cấp một bản cập nhật và phân tích về những tiến bộ đạt được và những thất bại mà phụ nữ gặp phải trong Quốc hội hơn nữa đối với các cuộc bầu cử và gia hạn được tổ chức trong một năm. Bản báo cáo trình bày dữ liệu về phụ nữ trong Quốc hội, xu hướng tại các khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, ấn phẩm cũng phân tích rõ hơn các cơ chế nhằm hỗ trợ&#...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2018)

 • Bản tóm tắt chính sách xem xét các xu hướngthay đổi lập pháp về khí hậu và phân tích các vụ kiện về biến đổi khí hậu ở 25 quốc gia. Được xuất bản bởi Viện nghiên cứu Grantham về biến đổi khí hậu và môi trường và Trung tâm chính sách và kinh tế biến đổi khí hậu phối hợp với Trung tâm Sabin về Luật biến đổi khí hậu và IPU, bản tóm tắt dựa trên hai cơ sở dữ liệu được duy&#x...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2013)

 • Báo cáo này chỉ ra các thủ tục tố tụng của phiên họp diễn ra tại các cơ sở của WTO tại Geneva vào tháng 11 năm 2012 và được IPU và Nghị viện Châu Âu đồng tổ chức. Chứa nhiều hình ảnh, ấn phẩm bao gồm các văn bản đầy đủ của các tài liệu chính, bài phát biểu và thuyết trình, cũng như trích đoạn của cuộc tranh luận.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2013)

 • Cuộc khảo sát chung này của IPU-World Bank là nỗ lực đầu tiên nhằm vẽ nên bức tranh toàn cầu về giám sát của Nghị viện liên quan đến hoạt động cho vay của Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế International Monetary Fund (IMF) và các quy trình liên quan - như áp dụng Giấy tờ chiến lược giảm nghèo (PRSP) và giám sát kinh tế vĩ mô của IMF. Liên quan đến gần 100 quốc gia đan...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2008)

 • Báo cáo Nghị viện điện tử thế giới 2008 thể hiện nỗ lực đầu tiên nhằm thiết lập đường cơ sở về cách các Nghị viện đang sử dụng hoặc lập kế hoạch sử dụng CNTT-TT để giúp họ thực hiện trách nhiệm và kết nối với các khu vực bầu cử của họ. Báo cáo dựa trên các câu trả lời và nhận xét của 105 hội đồng từ khắp nơi trên thế giới cho một cuộc khảo sát về việc sử dụng CNTT t...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2008)

 • Ấn phẩm này chứa các đóng góp của các chuyên gia, trích đoạn các cuộc tranh luận và tóm tắt và khuyến nghị của Báo cáo hội thảo. Là một phần trong nỗ lực tăng cường năng lực của các nghị viện nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và tôn trọng quyền của phụ nữ, IPU đã tổ chức cuộc họp lần thứ hai của các thành viên của các cơ quan nghị viện về vấn đề giới ở Geneva vào tháng 12 năm ...