Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2008)

 • Ấn phẩm này là kết quả của nghiên cứu khảo sát do IPU thực hiện từ năm 2006 đến năm 2008. Nó thu thập những hiểu biết của cả nghị sĩ là nam giới và nữ giới về các yếu tố hình thành nên việc ra quyết định. Nó cung cấp các ví dụ cụ thể về cách các nghị sĩ đang làm việc để đạt được bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị ở cấp quốc gia, và làm thế nào để các nghị ...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2006)

 • Hội thảo khu vực giúp các nghị sĩ của các nước châu Phi có thể trao đổi quan điểm về chủ đề hóa giải dân tộc ở Châu phi và thúc đẩy sự hiểu biết tốt hơn về vai trò của nghị viện trong việc xem xét quá trình hòa giải, đặc biệt thông qua việc sử dụng các cơ chế tư pháp chuyển tiếp, như ủy ban công lý, chương trình bồi thường, cải cách tư pháp và xét xử. Hội thảo được ...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2006)

 • Báo cáo hàng năm cung cấp một bản cập nhật và phân tích về những tiến bộ đạt được và những thất bại mà phụ nữ gặp phải trong Quốc hội hơn nữa đối với các cuộc bầu cử và gia hạn được tổ chức trong một năm. Bản báo cáo trình bày dữ liệu về phụ nữ trong Quốc hội, xu hướng tại các khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, ấn phẩm cũng phân tích rõ hơn các cơ chế nhằm hỗ trợ&#...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2007)

 • Báo cáo hàng năm cung cấp một bản cập nhật và phân tích về những tiến bộ đạt được và những thất bại mà phụ nữ gặp phải trong Quốc hội hơn nữa đối với các cuộc bầu cử và gia hạn được tổ chức trong một năm. Bản báo cáo trình bày dữ liệu về phụ nữ trong quốc hội, xu hướng tại các khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, ấn phẩm cũng phân tích rõ hơn các cơ chế nhằm hỗ trợ&#...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2009)

 • Báo cáo này ghi nhận các đóng góp của các chuyên gia, kết quả của các cuộc tranh luận, tóm tắt và khuyến nghị tại Hội nghị cũng như các cuộc phỏng vấn với những người tham gia hội nghị. Hội nghị thường niên lần thứ ba của các nghị sĩ và vấn đề nữquyền trong vị trí đưa ra các quyết định chính trị của Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã diễn ra tại Muscat, Vương quốc Hồi giáo Ô-man,...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2009)

 • Báo cáo hàng năm cung cấp một bản cập nhật và phân tích về những tiến bộ đạt được và những thất bại mà phụ nữ gặp phải trong Quốc hội hơn nữa đối với các cuộc bầu cử và gia hạn được tổ chức trong một năm. Bản báo cáo trình bày dữ liệu về phụ nữ trong Quốc hội, xu hướng tại các khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, ấn phẩm cũng phân tích rõ hơn các cơ chế nhằm hỗ trợ&#...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2016)

 • Báo cáo chỉ ra rằng kết hôn sớm và bị ép buộc (CEFM) là vi phạm nhân quyền, gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ em, phá vỡ tương lai, hạn chế sự phát triển xã hội và gia tăng nguy cơ bạo lực và lạm dụng trẻ em. Bài viết này cung cấp một cái nhìn tổng quan về cách thức lập pháp của 37 quốc gia trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và cách thức giải&#...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2016)

 • Phiên bản mới nhất này của Báo cáo Nghị viện điện tử thế giới chỉ ra các bước tiến lớn trong cách các nghị viện sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) để thu hút người dân. Theo báo cáo, CNTT có thể có tác động và làm biến đổi trong việc làm cho các nghị viện trở nên minh bạch và dễ tiếp cận hơn, nhưng cảnh báo rằng vẫn còn nhiều việc phải làm và nhấn mạnh rằng ...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2015)

 • Ấn phẩm với những điểm nổi bật của phiên họp thường niên năm 2015 của Hội nghị Nghị viện WTO có nhiều hình ảnh, văn bản đầy đủ của các tài liệu chính, bài phát biểu và thuyết trình cũng như trích đoạn tranh luận. Phiên họp được đồng tổ chức bởi IPU và Nghị viện Châu Âu diễn ra vào tháng 2 năm 2015 tại địa chỉ của WTO tại Geneva.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2016)

 • Báo cáo này, dựa trên thông tin từ 128 quốc gia, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự đại diện đáng kể của những người trẻ tuổi trong các nghị viện thế giới. Nó đưa ra 10 khuyến nghị cho hành động của các nghị viện, các đảng chính trị và các nhóm liên quan khác để thu hút nhiều thanh niên hơn vào quá trình chính trị.