Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2015)

 • Ấn phẩm này xem xét cách đại diện của phụ nữ trong quốc hội đã diễn ra trong 20 năm kể từ khi áp dụng Nền tảng hành động Bắc Kinh về trao quyền cho phụ nữ cũng như trong năm từ 2014 đến 2015. Mặc dù tin tức về tỷ lệ nữ nghị sĩ đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 1995 có vẻ đáng khích lệ, nhưng bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều thiếu sót để khuyến khích tỷ lệ này tăng cao...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2017)

 • Báo cáo hàng năm cung cấp một bản cập nhật và phân tích về những tiến bộ đạt được và những thất bại mà phụ nữ gặp phải trong Quốc hội hơn nữa đối với các cuộc bầu cử và gia hạn được tổ chức trong một năm. Bản báo cáo trình bày dữ liệu về phụ nữ trong Quốc hội, xu hướng tại các khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, ấn phẩm cũng phân tích rõ hơn các cơ chế nhằm hỗ trợ&#...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2015)

 • Báo cáo hàng năm cung cấp một bản cập nhật và phân tích về những tiến bộ đạt được và những thất bại mà phụ nữ gặp phải trong Quốc hội hơn nữa đối với các cuộc bầu cử và gia hạn được tổ chức trong một năm. Bản báo cáo trình bày dữ liệu về phụ nữ trong Quốc hội, xu hướng tại các khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, ấn phẩm cũng phân tích rõ hơn các cơ chế nhằm hỗ trợ&#...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2012)

 • Báo cáo Nghị viện điện tử thế giới năm 2012 ghi lại những nỗ lực của các nhà lập pháp trong việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) để hỗ trợ các chức năng lập hiến của họ. Báo cáo dựa trên sự giám sát của Trung tâm CNTT toàn cầu trong Nghị viện từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2012, với sự tham gia của 156 nghị viện. Báo cáo xem xét các xu hướng chính kể từ ...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2012)

 • Báo cáo này chỉ ra rằng kỳ vọng công khai của Nghị viện đang phát triển, dưới ảnh hưởng của công nghệ thông tin và truyền thông. Công dân đang đòi hỏi trách nhiệm lớn hơn từ chính các đại diện của họ. Nghị viện đang nỗ lực để tham gia với công dân hiệu quả hơn, nhưng tác động hữu hình đối với công việc của Nghị viện hiếm khi được nhìn thấy. Nghị viện cần liên tục thích nghi và phá...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2014)

 • Báo cáo chỉ ra rằng vấn đề dân chủ phụ thuộc vào mọi tiếng nói trong xã hội được đại diện tại quốc hội. Ít hơn hai phần trăm nghị sĩ có độ tuổi dưới 30. Sự tham gia của giới trẻ vào chính trị một cách chính thức là rất quan trọng đối với tương lai của nền dân chủ. Báo cáo này phân tích gần 100 phản hồi từ các Nghị viện trong các quốc gia trên thế giới về đại diện thanh&#...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2013)

 • Báo cáo phân tích và đánh giá các hành động của các Nghị viện sau một năm thông qua nghị quyết mang tính bước ngoặt của IPU về Quyền tiếp cận sức khỏe là quyền cơ bản: Vai trò của các nghị sĩ trong việc giải quyết các thách thức chính trong việc đảm bảo sức khỏe của phụ nữ và trẻ em. Từ đó hoàn thiện và tiến hành nhanh chóng thực hiện mục tiêu của IPU trong lĩnh vực này

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2014)

 • Báo cáo phân tích rằng dân chủ phụ thuộc vào mọi tiếng nói trong xã hội được đại diện tại Quốc hội. Ít hơn hai phần trăm nghị sĩ có độ tuổi dưới 30. Sự tham gia của giới trẻ vào chính trị một cách chính thức là rất quan trọng đối với tương lai của nền dân chủ. Báo cáo này phân tích gần 100 phản hồi từ các Nghị viện trong các quốc gia trên thế giới về đại diện thanh niên ...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2013)

 • Báo cáo hàng năm cung cấp một bản cập nhật và phân tích về những tiến bộ đạt được và những thất bại mà phụ nữ gặp phải trong Quốc hội hơn nữa đối với các cuộc bầu cử và gia hạn được tổ chức trong một năm. Bản báo cáo trình bày dữ liệu về phụ nữ trong Quốc hội, xu hướng tại các khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, ấn phẩm cũng phân tích rõ hơn các cơ chế nhằm hỗ trợ&#...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2012)

 • Báo cáo hàng năm cung cấp một bản cập nhật và phân tích về những tiến bộ đạt được và những thất bại mà phụ nữ gặp phải trong Quốc hội hơn nữa đối với các cuộc bầu cử và gia hạn được tổ chức trong một năm. Bản báo cáo trình bày dữ liệu về phụ nữ trong quốc hội, xu hướng tại các khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, ấn phẩm cũng phân tích rõ hơn các cơ chế nhằm hỗ trợ&#...