Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2012)

 • Các bản tóm tắt giới thiệu các vấn đề ưu tiên đòi hỏi hành động của các nghị sĩ đối với một thế giới không nhiễm HIV, không phân biệt đối xử và không có tử vong liên quan đến AIDS. Các bản tóm tắt giới thiệu được xây dựng kèm với Cẩm nang IPU-UNAIDS-UNDP cho các nghị sĩ, Thực hiện hành động chống lại HIV và AIDSʺ. Sổ tay và tóm tắt kêu gọi lãnh đạo Quốc hội đóng vai trò là&#...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2012)

 • Bản tóm tắt giới thiệu các vấn đề ưu tiên đòi hỏi hành động của các nghị sĩ đối với một thế giới không nhiễm HIV, không phân biệt đối xử và không có tử vong liên quan đến AIDS. Báo cáo tóm tắt này được xây dựng kèm với Cẩm nang IPU-UNAIDS-UNDP cho các nghị sĩ: thực hiện hành động chống lại HIV và AIDSʺ. Sổ tay và Tóm tắt kêu gọi lãnh đạo quốc hội đóng vai trò là người tiên ph...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2006)

 • Báo cáo này ghi nhận rằng từ ngày 25 đến 27 tháng 5 năm 2005, Hạ viện là nơi tổ chức Hội thảo về Tự do biểu đạt. Khi tổ chức sự kiện này, Liên minh Nghị viện đã liên kết với một tổ chức chuyên gia trong lĩnh vực tự do ngôn luận, Điều 19, Chiến dịch toàn cầu về tự do biểu đạt. Đó là hội thảo thứ hai được tổ chức đặc biệt cho các chủ tịch và thành viên của ủy ban ...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2015)

 • Báo cáo chỉ ra rằng các dịch vụ nghiên cứu của Quốc hội đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển dân chủ bằng cách thúc đẩy quyền tiếp cận thông tin tốt hơn và mở rộng sự hiểu biết về tác động của pháp luật và các chính sách công được đề xuất. Những hướng dẫn này cung cấp cho các nhà lập pháp các yếu tố cần thiết để tăng cường các dịch vụ nghiên cứu.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2015)

 • Báo cáo này cung cấp các thông tin liên quan đến điều trị HIV là giải quyết nền tảng của phản ứng xã hội với AIDS, giúp ngăn ngừa tử vong liên quan đến AIDS và ngăn ngừa nhiễm trùng mới. Tuy nhiên, mọi người vẫn đang chết vì điều trị HIV không đến được với tất cả. Báo cáo này ghi nhận các hoạt động mà các nghị sĩ có thể thực hiện để tăng khả năng tiếp cận điều trị HIV và ...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2006)

 • Được công bố nhân dịp phiên họp thứ 50 của Ủy ban Liên hợp quốc về thực quyền phụ nữ nhằm xem xét tiến bộ đạt được trong việc thực hiện kế hoạch đã đặt ra, báo cáo này bao gồm sáu bảng dữ liệu về sự tham gia của phụ nữ vào bộ máy chính trị trong hơn 60 năm qua

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2016)

 • Báo cáo tập trung vào vai trò của nghị viện trong việc tăng cường phản ứng quốc tế. Nó cũng nhấn mạnh bốn lĩnh vực hành động chính và các khuyến nghị thiết thực về cách thức thực hiện nhằm giảm phát thải nhà kính toàn cầu và giảm thiểu các tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2017)

 • Báo cáo thường niên của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2009)

 • Báo cáo hoạt động của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Báo cáo minh họa phong phú với các bức ảnh, việc xuất bản này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành ...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2008)

 • Báo cáo hoạt động của IPU cung cấp một bản tóm tắt về các sự kiện và cuộc họp nổi bật. Báo cáo minh họa phong phú với các bức ảnh, ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan quan trọng về các hoạt động của tổ chức nghị viện thế giới. Phần cuối cùng bao gồm nhiều khía cạnh thể chế hơn như hồ sơ tài chính, thành phần của các ủy ban thường trực và danh sách các thành viên.