Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2012)

 • Hướng dẫn này như một công cụ thiết thực nhằm giúp cho các nhóm nghị sĩ liên đảng đối mặt với những thách thức mà HIV đề ra. Nó cũng được thiết kế với mục đích giúp cho các tổ chức xã hội dân sự tiếp cận tốt hơn với chiến dịch phòng chống HIV/ AIDS. Hướng dẫn đi kèm với Cẩm nang IPU-UNAIDS-UNDP

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2016)

 • Báo cáo này viết về chiến lược IPU giai đoạn 2017-2021, được soạn thảo dưới sự hướng dẫn của Nghị viện thành viên IPU, đặt ra tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức. Nó phác thảo các hành động cần được thực hiện bởi cộng đồng IPU để đạt được chương trình nghị sự của mình và hai mục tiêu bao trùm là xây dựng các nghị viện dân chủ, mạnh mẽ và huy động chúng xung quanh chương trìn...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2015)

 • Báo cáo chỉ ra rằng nhiều quốc gia nhận viện trợ trong khi không có chính sách để phân bổ các khoản viện trợ quốc gia đó một cách phù hợp hoặc có chính sách những không đủ mạnh để đảm bảo tận dụng được tối đa lợi ích khai thấc viện trợ. IPU ủy thác ghi chú này để cung cấp hướng dẫn về các vấn đề: cùng nhau xây dựng một bộ cam kết rõ ràng về quản lý viện trợ ở cấp qu...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2017)

 • Kế hoạch hành động cho các Nghị viện nhạy cảm về giới đã được Hội đồng IPU lần thứ 127 (Thành phố Quebec, tháng 10 năm 2012) nhất trí thông qua. Đây là một tài liệu chính sách quan trọng cho IPU và các Nghị viện thành viên của nó. Nó đã được soạn thảo sau khi tham khảo ý kiến rộng rãi với các thành viên IPU và xem xét những phát hiện và khuyến nghị của khảo sát toàn cầu IPU v...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2016)

 • Báo cáo ghi nhận rằng các nghị sĩ đóng một vai trò quan trọng trong việc thực thi hiệu quả Nghị quyết 1540 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trước một mối đe dọa khủng bố đang gia tăng và lan tỏa, không thể đoán trước và cần phải có các biện pháp cần thiết để ngăn chặn hành động và các mối đe dọa đến từ các nhóm phi nhà nước. Việc họ hành động sẽ dẫn đến những hậu quả t...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2005)

 • Báo cáo hàng năm cung cấp một bản cập nhật và phân tích về những tiến bộ đạt được và những thất bại mà phụ nữ gặp phải trong Quốc hội hơn nữa đối với các cuộc bầu cử và gia hạn được tổ chức trong một năm. Bản báo cáo trình bày dữ liệu về phụ nữ trong Quốc hội, xu hướng tại các khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, ấn phẩm cũng phân tích rõ hơn các cơ chế nhằm hỗ trợ&#...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2018)

 • Ấn phẩm này cung cấp một cái nhìn tổng quan về Hội nghị IPU và tập trung vào mười vấn đề chính: sự tham gia; cấu trúc của IPU; Ban thường vụ hội đồng; nghị quyết liên minh, quyết định và các tài liệu kết quả khác; thủ tục bỏ phiếu; quyền của đại biểu; ngôn ngữ sử dụng và quyền trả lời; các nhóm địa chính trị và chức năng của chúng;…

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2014)

 • Báo cáo chỉ ra rằng hạn ngạch giới ngày càng được sử dụng như một công cụ để tăng cường sự tham gia và đại diện chính trị của phụ nữ. Tập bản đồ giới hạn bầu cử là một bộ dữ liệu độc đáo về cách sử dụng hạn ngạch trên toàn thế giới. Nó trình bày các xu hướng và thách thức về hạn ngạch giới tính cũng như hiểu biết về tác động của các quy định hạn ngạch giới tính bao ...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2014)

 • Hướng dẫn thực tế này dựa trên kinh nghiệm và thực tiễn của một số cơ quan lập pháp. Nó nhằm giúp các nghị viện đưa ra các quyết định đúng đắn khi phát triển khả năng xuất bản các hồ sơ về quy trình, thủ tục điện tử. Nó sẽ được quan tâm đặc biệt cho các nghị viện chưa công bố thủ tục tố tụng thường xuyên kịp thời. Nó cũng phục vụ những người đang tìm cách xác định các thông&#...

 • Báo cáo


 • Inter-Parliamentary Union (IPU) (2006)

 • Tài liệu thông tin IPU có màu sắc và được minh họa bằng nhiều hình ảnh, cho thấy sự năng động và đa dạng trong công việc của tổ chức, và nêu bật vị trí độc nhất mà IPU chiếm giữ giữa các tổ chức chính trị quốc tế.