Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Thư viện Quốc hội (2015-06-18)

  • Thông tin tham khảo của một số nước như Ukraine, Venezuela, Đài Loan, Nigeria, Thái Lan, Mỹ, Hong Kong, Mexico, Trung Hoa về giải quyết biểu tình và quy định của pháp luật về khái niệm biểu tình.

  • -


  • Thư viện Quốc hội (2014)

  • Văn bản trình bày một số điểm mới cơ bản của Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi): Quy định về việc bán, cho thuê, mua nhà ở, bảo vệ bên mua, bên thuê nhà ở, quy định về vốn pháp định khi kinh doanh bất động sản; kinh doanh bất động sản có vốn đầu tư n