Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Thư viện Quốc hội (2014-05)

 • Quản lý hộ tịch là một nội dung quan trọng trong quản lý dân cư của mỗi quốc gia. Nhằm giúp các đại biểu Quốc hội có thêm thông tin để nghiên cứu, thảo luận và đề xuất các giải pháp về phương thức quản lý dân cư ở nước ta hiện nay, Trung tâm Thông tin - Thư viện và Nghiên cứu Khoa học đã tổ chức xây dựng báo cáo nghiên cứu “Mô hình quản lý hộ tịch ở một số nước&#x...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thư viện Quốc hội (2014-10)

 • Ở Anh, nhìn chung, pháp luật được quan niệm là một công cụ quan trọng để duy trì trật tự xã hội. Pháp luật được coi là một cơ chế chính thống (quan phương) để kiểm soát xã hội. Trong thực tế, hầu hết các đạo luật do Quốc hội (Nghị viện) ban hành là dựa trên đề xuất của Chính phủ. Như vậy, khởi điểm của việc xây dựng một đạo luật (do Chính phủ đề xuất) là việc nhận diện vấn&#...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Thư viện Quốc hội (2014-10)

 • Để thực hiện chức năng lập pháp, Hiến pháp Australia cũng quy định cho phép Nghị viện ban hành các văn bản quy định về trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động của mình (Nội quy Hạ nghị viện và Nội quy Thượng nghị viện). Đây chính là nguồn chủ yếu quy định về quy trình lập pháp của chính quyền liên bang Australia bên cạnh các quy định của Hiến pháp, các đạo luật, truyền thống của nghị ...

 • Thông tin chuyên đề


 • Thư viện Quốc hội (2016-07)

 • Nội dung chuyên đề được chia thành ba phần gồm: (1) Khái quát về vụ kiện, nội dung hồ sơ khởi kiện của Philippines và cơ sở pháp lý, (2) Phán quyết của tòa trọng tài, (3) Ý kiến, quan điểm về nội dung phán quyết. Chuyên đề cung cấp thông tin về vụ kiện tranh chấp trên Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc. Theo đó, ngày 12/7/2016, Tòa trọng tài thường trực đã ra phán quyết liên quan...

 • Báo cáo


 • Thư viện Quốc hội (2014-04)

 • Hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện đang được nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau điều chỉnh. Việc quy định phân tán và nhiều quy định không cụ thể, không rõ ràng, thậm chí xung đột giữa các văn bản đã làm các doanh nghiệp khó vận dụng vào hoạt động M&A trong lĩnh vực hoạt động của mình, đặc biệt là các ngân hàng thương mại. Xuất phát từ thực trạng&#x...

 • Văn bản pháp luật


 • Thư viện Quốc hội (2014-10)

 • Toàn văn Luật tổ chức Chính phủ Nhật Bản (Luật số 120 ngày 10 tháng 07 năm 1948; Sửa đổi theo Luật số 118 năm 2006).