Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thư viện Quốc hội (2015-04-12)

 • Bản thông tin cung cấp về tình hình thực hiện tinh giản biên chế của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Chính trị; các yêu cầu và giải pháp về việc thực hiện tinh giảm biên chế trong thời gian tới. Qua đó, các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế.

 • Báo cáo điều tra xã hội học


 • Thư viện Quốc hội (2014-10)

 • Thư viện Quốc hội đã tổ chức điều tra xã hội học về một số nội dung liên quan đến Dự án Luật Nghiã vụ quân sự (sửa đổi) nhằm cung cấp những thông tin cần thiết cho các Đại biểu Quốc hội trong quá trình nghiên cứu. Sau nhiều năm triển khai thực hiện, Luật Nghiã vụ quân sự là cơ sở pháp lý bảo đảm cho công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với Tổ quốc theo quy định của&...

 • Bản thông tin


 • Thư viện Quốc hội (-)

 • Tổng quan về tình hình thực hiện hợp tác công tư hợp đồng BOT trong xây dựng hạ tầng giao thông của khu vực Châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ. Một số vấn đề còn tồn đọng và kinh nghiệm thực hiện.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thư viện Quốc hội (2015-11-18)

 • Tài liệu đưa ra các ý kiến của chuyên gia về dự thảo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) liên quan đến các vấn đề: quy định độ tuổi đối với trẻ em, chăm sóc trẻ em, quyền và bổn phận của trẻ em, ... và các góp ý vào điều khoản cụ thể như Điều 8 về nguồn lực bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, Điều 45 về Hệ thống bảo vệ trẻ e...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thư viện Quốc hội (2014-10)

 • Quy trình lập pháp ở Liên bang Nga, bắt đầu bằng việc chuẩn bị và trình các dự án luật, sau đó nghị viện liên bang xem xét, thông qua và cuối cùng là việc Tổng thống liên bang phê chuẩn, công bố.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thư viện Quốc hội (2014-10; 2016-10-27)

 • Quy trình lập pháp ở Cộng hòa Liên bang Đức cho phép có được kết quả lập pháp tối ưu do có sự tham gia của hầu hết các cơ quan được hiến định, do tính công khai và một loạt các bảo đảm của quy trình. Cơ quan lập pháp trung tâm là Hạ viện liên bang. Là cơ quan đại diện cho nhân dân, Hạ viện liên bang có thẩm quyền rất lớn trong việc xem xét, thông qua luât. Nếu như các&#x...