Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Phạm Văn Báu (1998)

 • Việc phân loại tội phạm có ý nghĩa lớn về các mặt chính trị, pháp lý, xã hội...không chỉ trong lĩnh vực lập pháp mà cả lập pháp tố tụng hình sự. Ngoài ra việc phân loại tội phạm còn có ý nghĩa đối với việc phân loại và xây dựng chế độ. Từ thực tế khách quan đưa ra dẫn chứng về việc phân loại tội phạm của một số nước trên thế giới làm ví dụ điểm hình.

 • Tạp chí


 • Bùi Thị Đào (1999)

 • Phân tích, bàn luận các vấn đề: Sự cần thiết phải kiểm tra trước, kiểm tra trước qua các giai đoạn xây dựng văn bản và cuối cùng là một vài nhận xét về kiểm tra trước được quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội thông qua ngày 12/11/1996 và Nghị định 101/CP ngày 23/9/1997 quy định chi tiết một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp ...

 • 1998


 • Đào Trí Úc (1998)

 • Vừa qua, Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Viện. Tại lễ kỷ niệm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật đã trình bày báo cáo tổng kết, đánh giá về tổ chức, hoạt động và những thành tựu cơ bản cảu Viện trong 30 năm qua. Nội dung của bản báo cáo gồm các vấn đề sau: Tổ Luật học (1959-1967) – tiền than của Viện Luật học –&#x...

 • 1998


 • Trần Đình Hảo (1998)

 • Những đạo luật về thuế được ban hành vào đầu những năm 90 ở nước ta đã đánh dấu một bước phát triển, một sự thay đổi về chất trong pháp luật về thuế. Hệ thống các qui định pháp luật về thuế đã được hình thành và từng bước được hoàn thiện nhằm đáp ứng những yêu cầu đòi hỏi khách quan của việc chuyển sang nền kinh tế hàng hóa gồm nhiều thành phần theo cơ chế thị trường, có sự q...

 • 1993


 • Đào Công Thiện (1993)

 • Trong tình hình hiện nay, sự đan chen về các mặt hoạt động của nhiều loại hình kinh tế, không thể tránh khỏi sự chồng chéo trên phương diện giải quyết vụ việc của các cơ quan chức năng. Do vậy việc ban hành các văn bản dưới luật, cần kịp thời để từng bước hạn chế tính xung đột giữa các ngành luật, mặt khác sẽ định vị được, thẩm quyền giải quyết và xử lý vụ việc của các cơ quan...