Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Trần Thị Huệ (1999)

 • Di sản thừa kế là đối tượng tranh chấp trực tiếp của các đương sự trong án kiện thừa kế. Muốn giải quyết tốt các tranh chấp về thừa kế cần xác định đầy đủ chính xác di sản mà người chết để lại. Có như vậy mới bảo đảm được quyền của người hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

 • Tạp chí


 • Bùi Kiên Điện (1999)

 • Theo kinh nghiệm nhiều nước trên thế giới, bảo lĩnh cùng với đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm là những biện pháp ngăn chặn được áp dụng khá phổ biến và có hiệu quả không nhỏ trong tố tụng hình sự. Để biện pháp này phát huy tốt giá trị của nó, cần kịp thời bổ sung một số nội dung cơ bản để làm tăng hiệu quả của chế định bảo lĩnh.

 • Tạp chí


 • Vũ Gia Lâm (1998)

 • Trong thực tế có nhiều cách hiểu khác nhau về tái thẩm và nhất là các căn cứ luật định để kháng nghị theo thủ tục này. Do vậy bài viết bàn thêm một số vấn đề xung quanh quy định của bộ luật tố tụng hình sự về thủ tục tái thẩm để có quan điểm nhất quán khi áp dụng trong thực tiễn.

 • Tạp chí


 • Đinh Văn Thanh (1999)

 • Hợp đồng dân sự là công cụ pháp lý quan trọng và có hiệu quả nhằm thúc đẩy giao lưu dân sự phát triển, bảo đảm cho quan hệ tài sản khi trao đổi được thực hiện trong hành lang pháp lý an toàn theo những nguyên tắc đặc trưng của pháp luật dân sự. Đi sâu phân tích một số đặc trưng của hợp đồng dân sự để hiểu rõ hơn về vai trò của nó.