Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách; Cẩm nang


 • Peter Piot, Anders Johnsson (1999)

 • The Handbook provides examples of best legislative and regulatory practices gathered from around the world. Best practices are given for each of the twelve guidelines contained in the International Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights published in 1998 by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS).

 • Tạp chí


 • Hoàng Ngọc Thỉnh (1999)

 • Phân tích khái quát chế định sở hữu tư nhân qua các giai đoạn để thấy pháp luật của nhà nước ta về sở hữu tư nhân đã và đang có nhiều thay đổi khi chúng ta bước sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Việc hoàn thiện pháp luật sở hữu tư nhân là điều tất yếu và phản ánh rõ nét đường lối chính sách của quốc gia đó.

 • Tạp chí


 • Bùi Thị Huyền (1999)

 • Qua nghiên cứu cũng như thực tế áp dụng, Pháp lệnh thi hành án dân sự vẫn còn nhiều điểm hạn chế vướng mắc. Để cho pháp lệnh thực sự đi vào cuộc sống, giảm tỷ lệ án dân sự tồn đọng cần sửa đổi toàn diện Pháp lệnh thi hành án dân sự, trong đó có vấn đề những bản án, quyết định được thi hành và những bản án, quyết định mà thủ trưởng cơ quan thi hành án chủ động ra quyết&#x...

 • Tạp chí


 • Phạm Văn Tuyết (1999)

 • Phân tích một vài vấn đề có liên quan đến biện pháp bảo lãnh:Thời điểm người bảo lãnh phải thực hiện nghĩa vụ trước người nhận bảo lãnh; Thời hạn bảo lãnh; Hình thức và đối tượng của bảo lãnh; phạm vi bảo lãnh; tính liên đới trong bảo lãnh.

 • Tạp chí


 • Kiều Thanh (1999)

 • Người làm chứng cho việc lập di chúc được luật quy định trong những trường hợp nhất định nhằm bảo đảm tính xác thực của di chúc, bảo đảm cho di chúc được lập ra thể hiện đúng ý nguyện đích thực và cuối cùng của người để lại di sản.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Công Khanh (1996)

 • Bài viết đề cập một số nội dung cơ bản của Luật quốc tịch Việt Nam 1988 đối với vấn đề quốc tịch của trẻ em. Phân tích về nguyên tắc xác định quốc tịch Việt Nam; Nguyên tắc xác định quốc tịch trẻ em khi có sự thay đổi quốc tịch của cha mẹ; quốc tịch của trẻ em được làm con nuôi. Tuy nhiên cùng với chính sách mở cửa, có nhiều vấn đề mới về quốc tịch nảy sinh, chính vì&#x...

 • 1998


 • Phạm Duy Nghĩa (1998)

 • Phê duyệt và đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ -- Chất lượng và bảo hành – Bảo đảm công nghệ được chuyển giao không bị quyền của người thứ ba hạn chế và các biện pháp chống lại hành vi vi phạm của người thứ ba – Thời hạn cảu hợp đồng chuyển giao công nghệ -- Giá cả và thanh toán – Góp công nghệ mới làm vốn thành lập công ty tại Việt Nam – Các điều khoản hạn chế cạnh...