Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1999


 • Trần Thị Quang Vinh (1999)

 • Trình bày về hiệu lực hồi tố của một đạo luật và tiến hành nghiên cứu về pháp luật hình sự không có hiệu lực hồi tố. Nguyên tắc bất hồi tố trong luật hình sự xuất phát từ quan niệm về cơ sở quyền trừng phạt của Nhà nước đối với người phạm tội. Theo đó, Nhà nước chỉ có quyền trừng phạt đối với một công dân chỉ khi họ đã có lỗi trong việc phạm vào điều cấm mà Nhà nước đã&#...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Minh Đoan (1996)

 • Áp dụng pháp luật là hoạt động của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các tổ chức, cá nhân được nhà nước uỷ quyền trong việc tổ chức, tạo điều kiện cho cá chủ thể pháp luật thực hiện quy định của pháp luật, các quyền và nghĩa vụ của pháp luật.

 • 1999


 • Trần Quang Tiệp (1999)

 • Electronic Resources; Tổng quan về lỗi trong Luật Hình sự: khái niệm, đặc trưng. Trong lý luận hình sự, lỗi được hiểu là thái độ tâm lý của một người đối với hành vi nguy hiểm cho xã hội mà người đó thực hiện và đối với hậu quả do hành vi đó gây ra thể hiện dưới dạng cố ý và vô ý. Tiến hành so sánh với lỗi cố ý và lỗi vô ý có. Trình bày những bất cập cần. Trình bày những...

 • 1999


 • Nguyễn Minh Tân (1999)

 • Electronic Resources; Khái quát về Luật ngân sách nhà nước, trình bày một số những vấn đề còn bất cập, tồn tại của Luật ngân sách nhà nước hiện nay như: việc tổ chức thu nộp ngân sách nhà nước; về công tác chỉ đạo và điều hành. Kiến nghị một số giải pháp nhằm khắc phục những bất cập của Luật ngân sách nhà nước bao gồm: hoàn thiện ngân sách địa phương trên cơ sở xóa bỏ dần tính bao hàm&...

 • 1999


 • Nguyễn Văn Hộ (1999)

 • Electronic Resources; Tâm lý sợ đối tượng trả thù hoặc không tin tưởng vào các cơ quan bảo vệ pháp luật có thể bắt giữ, xử lý được đối tượng nên không tố giác tội phạm - Tâm lý mất cảnh giác, dễ tin trong thuê người giúp việc, người làm công, hoặc khi tham gia vào ‘’các phi vụ ” mua bán đồ cổ, đồ thờ cúng, tài sản quý đã tạo điều kiện cho đối tượng gây án - Đối tượng lợi dụng...