Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1999


 • Nguyễn Hữu Tráng (1999)

 • Giới thiệu về Luật quốc tịch Việt Nam (28/6/1988). Nghiên cứu chính sách quốc tịch trong Luật quốc tịch năm 1998 phù hợp với chủ trương của Đảng về một Nhà nước Việt Nam “của dân, do dân và vì dân”: cơ sở xác định quốc tịch Việt Nam, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài…

 • 1999


 • Nguyễn Trung Tin (1999)

 • Trình bày các kiến thức pháp luật về người có thẩm quyền quyết định đầu tư và người có thể là chủ đầu tư dưới dạng hỏi - đáp

 • Tạp chí


 • Kiều Thanh (1996)

 • Bộ luật dân sự nước ta quy định tại điều 637 về di sản. Theo đó di sản là tài sản riêng của người chết, tài sản của người chết trong tài sản chung của người khác. Như vậy trải qua các giai đoạn sửa đổi cho thấy rằng các quy định về di sản trong luật thừa kế Việt Nam được phát triển cùng với tiến trình phát triển của đất nước, được thể hiện tập trung đầy đủ nhất trong bộ luật&...

 • Tạp chí


 • Đinh Văn Quế (1996)

 • Đây là hình phạt cấm làm một việc mà việc này nếu để người kết án làm thì có thể gây ra hậu quả nguy hiểm cho xã hội. Hình phạt này có ba nội dung và mỗi nội dung có thể nói là một hình phạt nhưng vì chúng cùng tính chất là cấm làm một việc nên Bộ luật hình sự quy định chung trong cùng một điều luật và coi đó là một hình phạt.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Đức Tuấn (1996)

 • Qua hơn 8 năm thi hành (1986-1996) Bộ luật hình sự đã phát huy công dụng tích cực là công cụ của nhà nước để bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội... Tuy nhiên trước yêu cầu của công cuộc đổi mới, Bộ luật hình sự vẫn còn bộc lộ những khuyết điểm, nhiều quy định không còn phù hợp với tình hình mới, làm hạn chế hiệu quả đấu tranh...