Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1998


 • Phạm Hồng Hải (1998)

 • Tố tụng hình sự là một quá trình bao gồm nhiều giai đoạn khác nhau như khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự nhằm mục đích xử lý tội phạm và người phạm tội, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Thành phần tham gia vào Tố tụng hình sự gồm: các cơ quan tiến hành tố tụng (điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-05)

 • Chuyên đề này tập trung giới thiệu một số nội dung sau đây: Khái niệm về quyền được chết; Các quan điểm chính về quyền được chết hiện nay (quan điểm ủng hộ công nhận quyền được chết, quan điểm phản đối việc công nhận quyền được chết); Quy định của pháp luật một số nước về quyền được chết (các quốc gia hợp pháp hóa quyền được chết; các quốc gia chưa hợp pháp hóa quyền được chết; quy&#...

 • -


 • Nguyễn Linh Giang (2014)

 • Trong bài viết, các tác giả đã tập trung làm rõ những vấn đề có liên quan đến việc đảm bảo quyền lợi con người của một số đối tượng dễ bị tổn thương là người cao tuổi, người khuyết tật và người lao động di trú. Thông qua đó, các tác giả đưa ra những khuyến nghị nhằm đảm bảo tốt quyền của nhóm đối tượng này cũng như để thúc đẩy tối đa sự tham gia của họ vào đời sống xã hộ...

 • -


 • Phạm Hữu Nghị (2014)

 • Trình bày cơ cấu của chương II Quyền con người, quyền công dân; những điểm mới về cách thức ghi nhận quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; những điểm mới, những điểm sửa đổi, bổ sung về nội dung trong các quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các quy định liên quan đến quyền con người, quyền công dân trong các chương khác của Hiến pháp sử...