Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tạp chí


  • Hoàng Thị Kim Quế (2015)

  • Trên cơ sở tiếp cận quyền con người và trách nhiệm tương ứng của Nhà nước trong việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm những điều kiện cần thiết cho cá nhân, công dân thực hiện pháp luật, bài viết chỉ ra đặc trưng cơ bản về thực hiện pháp luật của cá nhân, công dân trong nhà nước pháp quyền. Đó là việc thực hiện pháp luật không chỉ đối với các quy định pháp luật cụ thể mà còn đối với...

  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Viện Nghiên cứu lập pháp (2015-10)

  • Ghi nhận, bảo vệ và bảo đảm quyền con người là vấn đề rất quan trọng, luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân quan tâm. Bằng nhiều văn bản pháp luật khác nhau như Hiến pháp, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự... Nhà nước ta đã chính thức ghi nhận, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, coi đó như những chế định quan trọng và là mục tiêu lớn của chế độ ta. Tiếp tụ...

  • Tạp chí


  • Nguyễn Bá Diến (1995)

  • Quyền con người là quyền cho tất cả mỗi một con người với tư cách là thực thể tự nhiên và xã hội, không phân biệt quốc tịch, màu da, ngôn ngữ, chính kiến,...Quyền con người có giá trị nội dung pháp lý rộng, không những phản ánh giá trị cá nhân con người trong mối quan hệ với nhà nước nhất định mà bao hàm giá trị chung nhất, cơ bản nhất được cộng đòng quốc tế bảo hộ.