Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Lê Hồng Hạnh, Đoàn Trung Kiên (2021-10)

 • Bài viết nhận diện, phân tích từ góc độ Tư pháp quốc tế một số thách thức pháp luật về quyền con người ở ASEAN. Cụ thể, bài viết sẽ phản tích những thách thức liên quan đến các xung đột giữa pháp luật các quốc gia thành viên lựa chọn Tòa án, thẩm quyền của Tòa án, áp dụng pháp luật và nguy cơ các công cụ pháp lý của ASEAN về quyền con người có thể bị suy giảm hiệu lực do ...

 • Bài trích


 • Lê Hồng Hạnh, Đoàn Trung Kiên (2021-10)

 • Cộng đồng ASEAN (Cộng đồng) đang tìm kiếm những vấn đề pháp lí chung, cấp bách nhất để hài hoà hoá. Tiến trình các thành viên này phải dựa trên nền tảng các nguyên tắc, các quy định chung được Cộng đồng chấp nhận trong Hiến chương, công ước, các hiệp định khung hay các nghị định thư. Việc hài hoà hoá pháp luật của ASEAN không chi có vai trò to lớn đối với các quốc gia ASEAN trong việc ...

 • Bài trích


 • Chu Hồng Thanh (2020-07-08)

 • Điều 14 Hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 xác định: “Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòn...

 • Bài trích


 • Trương Hồng Quang, Hoàng Diệu My (2022-03)

 • Quyền con người, quyền công dân là một trong những chế định không thể nhiều của Hiến pháp. Bài viết phân tích nhu cầu và đưa ra những kiến nghị nhằm tiếp tục phát triển (giải thích, cụ thể hóa và sửa đổi, bổ sung) Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân ở nước ta trong thời gian tới.

 • Bài trích


 • Trịnh Thị Hiền (2011)

 • Bài viết giới thiệu một số vấn đề về chính sách quyền con người của Liên minh Châu Âu, EU luôn thúc đẩy sự tôn trọng các nhà bảo vệ nhân quyền trong quan hệ với các nước thư ba và trêm các diễn đàn đa phương.