Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Dương Tuyết Miên (2006)

 • Hệ thống pháp luật Việt Nam trong đó có hệ thống pháp luật hình sự đã tạo ra cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ, toàn diện để bảo đảm thực thi quyền bình đẳng nam nữ. Mặc dù trên thực tế vẫn còn tồn tại một số hành vi vi phạm quyền bình đẳng nam nữ, hạn chế cơ hội phát triển của nữ giới nhưng chúng ta tin rằng những hành vi này sẽ bị hạn chế và tiến tới bị loại bỏ. ...

 • 2014


 • Nguyễn Tiến Đức (2014)

 • Electronic Resources; Bài viết phân tích chế định bảo lưu liên quan tới những điều ước quốc tế về quyền con người nhằm cho thấy sự phát triển gần đây của chế định này trong pháp luật quốc tế. Vận dụng những nguyên tắc cơ bản trong Luật quốc tế, tác giả bình luận những học thuyết hiện hành xoay quanh vấn đề chủ thể có thẩm quyền quyết định tính phù hợp của một tuyên bố bảo lưu và hệ quả ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Ủy ban Quốc phòng và An ninh (2015-10-29)

 • Công văn số 2205/YK-UBQPAN13 của Thường trực Ủy ban về dự án Luật về hội bao gồm một số vấn đề sau: Sự cần thiết ban hành luật, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, phân loại hội để quy định trình tự, thủ tục cho khoa học, cách thức xây dựng dự thảo Luật;...

 • Tạp chí


 • Hoàng Văn Hảo (-)

 • Quyền con người, quyền công dân luôn là vấn đề quan trọng được ghi nhận và trở thành nội dung cơ bản trong lịch sử lập hiến. Quyền này được nêu lên như là mục tiêu mà các nhà nước không thể trì hoãn để thực hiện địa vị hợp pháp và tính nhân văn trong quá trình thực hiện sự thống trị của mình.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Quân (2015)

 • Nhà nước pháp quyền thường được quan niệm như một phương thức tổ chức quyền lực nhà nước với các thuộc tính về hình thức cũng như nội dung. Hình thành và phổ biến tại một số quốc gia phương Tây, nhà nước pháp quyền dần trở thành một yêu cầu mang tính giá trị đặt ra cho mọi nhà nước. Bên cạnh quá trình tiếp nhận, phổ biến ở cấp độ quốc gia, nhà nước pháp quyền dần trở thành một chu...