Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2001


 • Phan Thu Minh (2001)

 • Electronic Resources; Giới thiệu Hội nghị cộng tác viên để tổng kết, đánh giá hoạt động trong năm 2000 và bàn về phương hướng, nhiệm vụ của tạp chí “Nhà nước và pháp luật” năm 2001 vào ngày 18/1/2001 tại Hà Nội. Trình bày một số ý kiến đóng góp của các đại biểu và cộng tác viên nhằm nâng cao chất lượng của tạp chí“Nhà nước và pháp luật”

 • Tạp chí


 • - (2004-12)

 • Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 12 – năm 2004 đã đề cập đến các vấn đề kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XI; những đóng góp cho Tạp chí ngày càng phát triển; triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2005; góp ý dự thảo Luật kí kết, gia nhập và thực hiện Điều ước Quốc tế; sự hình thành và phát triển chế định lập pháp ở CHDCND Lào.

 • Tạp chí


 • - (2005-05)

 • Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 5 năm 2005 đã đưa ra các vấn đề về kỳ họp thứ 7: trọng tâm lập pháp; tư tưởng Hồ Chí Minh về lập pháp; Luật tục và thi hành pháp luật; chính sách tài hòa nhập cộng đồng; Luật sư công; cải cách hành chính ở Tiền Giang.

 • Tạp chí


 • - (2004-04)

 • Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 4 – năm 2004 đã đưa ra các vấn đề góp ý dự thảo Bộ Luật tố tụng dân sự; Luật phá sản doanh nghiệp; Luật các tổ chức tín dụng; giá dược phẩm và giải pháp; bộ máy Nhà nước và chức năng kinh tế.

 • Tạp chí


 • - (2004-01)

 • Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 1 – năm 2004 đề cập các vấn đề về xây dựng pháp luật; Quốc hội quyết định tài chính - ngân sách; xây dựng Luật cạnh tranh; ngày xuân nghĩ về kỷ cương phép nước; Quốc hiệu Việt Nam; khu di chỉ Ba Đình.