Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Vũ Hải Anh (2017)

 • Trên cơ sở làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và pháp luật về các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người, thực tiễn áp dụng các quy định về nhóm tội này trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2015; luận án đề xuất các giải pháp bảo đảm áp dụng đúng các quy định về các tội xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người trong thời gian tới.

 • Bài trích


 • Đinh Hoàng Quang, Phạm Việt Nghĩa (2015)

 • Khái niệm tội phạm là một trong những nội dung quan trọng nhất của Luật Hình sự. Hiện nay, trong bối cảnh sửa đổi Bộ luật Hình sự năm 1999 với một loạt quan điểm mới như bổ sung nguồn của Bộ luật Hình sự, trách nhiệm hình sự của pháp nhân..., thì việc hoàn thiện quy định về khái niệm tội phạm trong Bộ luật Hình sự là điều hết sức cần thiết.

 • Tạp chí


 • Cao Thị Oanh (2011)

 • Nghiên cứu quy định về tội phạm và hình phạt trong các văn bản pháp luật chuyên ngành của Canada. Việc quy định tội phạm và hình phạt trong các văn bản pháp luật chuyên ngành ở Canada tạo cho các quy định này có tính linh hoạt cao. Cách quy định này hoàn toàn có thể được áp dụng vào quy định các tội phạm mang tính chuyên ngành ở Việt Nam.

 • Tạp chí


 • Trần Hữu Tráng (2010)

 • Nghiên cứu nguyên nhân của tội phạm là vấn đề vô cùng quan trọng trong nghiên cứu tội phạm học. Nhận thức nguyên nhân của tội phạm trong hầu hết các tài liệu nghiên cứu về tội phạm học hiện nay chưa có sự thống nhất. Bài viết đưa ra cái nhìn rõ hơn về vấn đề vô cùng quan trọng này trong nghiên cứu tội phạm.