Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Quyết Thắng (2017)

  • Bài viết làm rõ nguồn gốc ra đời của thuật ngữ "khùng bố" cũng như đánh giá của cộng đồng quốc về khùng bố thông qua các văn kiện pháp lý quốc tế về loại tội phạm này. Việc xác định đặc điểm của tội phạm khủng bố trong pháp luật quốc tế có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo ra sự thống nhất chung về các mối đe dọa an ninh toàn cầu, tạo cơ sờ để các quốc gia, trong đó&...

  • Tạp chí


  • Nguyễn Văn Hương (2012)

  • Bài viết tập trung phân tích các đặc điểm nổi bật của nạn nhân - những đặc điểm liên quan đến các yếu tố làm hình thành nguyên nhân, điều kiện của tội phạm đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định các biện pháp cần thiết để phòng ngừa các tội này ở Việt Nam hiện nay.

  • 2014


  • Nguyễn Thị Phương Thảo (2014)

  • Tội "Tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam" được quy định tại điều 88 Bộ luật hình sự năm 1999 - Phần các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia. Thực tiễn áp dụng pháp luật trong thời gian qua cho thấy, về cơ bản, các quy định của điều 88 đã đạt được những thành tựu nhất định về lập pháp, góp phần đấu tranh hiệu quả đối với loại tội phạm...