Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Trần Tiến Hải;  Advisor:PGS.TS.Nguyễn Cảnh Quý (2015)

 • Nghiên cứu việc thực hiện pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất, đây là quá trình hoạt động có mục đích, do cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quan hệ đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện, bằng hành vi của mình làm cho những quy định về đấu giá quyền sử dụng đất đi vào cuộc sống, trở thành những hành vi thực tế, hợp pháp của các chủ thể tham gia đấu giá quyền sử dụng đất....

 • 2007


 • Đỗ Thị Ngọc (2007)

 • Tóm tắt một số vụ việc: chất lượng sữa tươi; xăng pha acetone; nước tương có hàm lượng 3-MCPD cao. Đưa ra một số nhận xét: về quy định của pháp luật; Chất lượng hàng tiêu dùng đang bị thả nổi; Các vấn đề về quyền lợi của người tiêu dùng; Về công tác quản lý và trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Về văn hóa kinh doanh. Kiến nghị

 • 2007


 • Trần Quang Huy (2007)

 • Việc chuyển giao quyền sử dụng đất cho người khác bằng các hình thức pháp lý khác nhau chính là việc thực hiện hóa các quyền của người đại diện chủ sở hữu đồng thời cũng là đưa quan hệ đất đai hòa nhập thị trường, coi quyền sử dụng đất là một hàng hóa trong thị trường bất động sản ở nước ta. Thông qua việc tiền tệ hóa giá trị quyền sử dụng đất, nhà nước thực hiện chính sách tài&#x...

 • -


 • Ngô Huy Cương (2014)

 • Phân tích và bình luận những điểm khác biệt của luật về doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay: một đạo luật cho tất cả các thực thể kinh doanh; nhiều quy định không hòa nhập hệ thống; có nhiều sai sót về kỹ thuật pháp lý. Đề xuất một số kiến nghị làm lại toàn bộ Dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi)