Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Nguyễn Công Long (2014)

 • Khái quát quá trình hình thành và phát triển của vấn đề sử dụng lao động phạm nhân qua các thời kì : thời cổ đại, thời phong kiến Việt Nam; thời Pháp thuộc. Phân tích lịch sử hình thành và đặc điểm lao động phạm nhân ở Hoa Kỳ rút ra kinh nghiệm tham khảo, chọn lọc trong bối cảnh cải cách tư pháp ở Việt Nam

 • -


 • Phùng Văn Tài (2014)

 • Một trong những bất cập và hạn chế của Bộ luật hình sự hiện hành đó là thiếu quy định về khái niệm các tội xâm phạm an ninh quốc gia (ANQG). Điều này dẫn đến cách hiểu và vận dụng khác nhau trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nội dung bài viết phân tích và đánh giá một số quan điểm về khái niệm ANQG và khái niệm các tội xâm phạm ANQG. Từ đó tác giả đưa ra khái...

 • Luận án


 • Nguyễn Long Hải (-)

 • Khái quát quá trình hình thành và phát triển của thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước ta, đặc biệt từ khi có Hiến pháp năm 2013 đến nay. Nêu được các yêu cầu và đề xuất giải pháp hoàn thiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam. Góp phần xây dựng cơ sở lý luận cho việc hoàn thiện thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực nhà nước ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Minh Oanh (2009)

 • Tìm hiểu để thấy sự khác nhau giữa pháp luật về tài sản của Philippines so với pháp luật Việt Nam. Pháp luật về tài sản tuy không tác động trực tiếp tới các bên khi tham gia giao dịch nhưng nó là cơ sở để xác định tính hợp pháp của giao dịch cũng như là tiền đề của các quan hệ pháp luật dân sự khác của các nước thành viên ASEAN.

 • Bài trích


 • Trần Văn Hải (2016)

 • Bài viết đánh giá thực trạng thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, những hạn chế về khả năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam, trên cơ sở đó tác giả đề xuất một số giải pháp khắc phục thực trạng này

 • Bài trích


 • Đỗ Văn Chỉnh (2015)

 • Quá trình thi hành các văn bản pháp luật hình sự và thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm cho thấy, có người đã bị Tòa án kết án, xử phạt, nhưng sau đó họ lại phạm tội. Để đề cao pháp luật và phòng ngừa, răn đe người đã bị kết án mà lại phạm tội, trong sắc lệnh số 168/SL ngày 14/4/1948 của Chủ tịch Chính phủ Việt Nam dân chủ Cộng hòa về viêc...

 • Bài trích


 • Đặng Thị Thơm (2015)

 • "Quyền của người lao động phải được bảo đảm như quyền con người", người lao động dù là nữ hay nam đều được bảo vệ ở góc độ quyền công dân ở mỗi quốc gia, đồng thời, được quốc tế công nhận và bảo đảm. Tại Điều 23, 24 Tuyên ngôn quốc tế về Nhân quyền, quyền con người trong pháp luật lao động bao gồm: Quyền làm việc, quyền tự do lựa chọn việc làm phù ...