Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Trần Thị Thu Phương (2014)

 • Phân tích mối quan hệ giữa ngoại lệ và quy định nhằm nêu lên những vấn đề liên quan đến khía cạnh kỹ thuật lập pháp. Tập trung làm rõ khái niệm ngoại lệ và nêu một số vấn đề về kỹ thuật soạn thảo ngoại lệ trong một số đạo luật hiện nay của Việt Nam. Đề xuất một sô giải pháp khắc phục các tồn tại này

 • -


 • Nguyễn Thị Phương Hoa (2014)

 • Thảo luận những điểm còn hạn chế trong quy định hiện hành của BLHS Việt Nam về hiệu lực theo không gian trên cơ sở phân tích căn cứ xác lập hiệu lực theo không gian của luật hình sự các nước trên thế giới nói chung và BLHS Việt Nam năm 1999. Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định liên quan của BLHS Việt Nam như quy định rõ hiệu lực của BLHS đối với tội phạm thực hi...

 • -


 • Dương Thị Diệu Hiền (2014)

 • Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự là một giai đoạn độc lập trong tố tình hình sự Việt Nam. Trong đó, kháng cáo hoặc kháng nghị chính là cơ sở pháp lý làm phát sinh thủ tục phúc thẩm và việc giải quyết kháng cáo, kháng nghị này được thực hiện tại phiên tòa phúc thẩm. Bài viết chỉ đề cập hai vấn đề trong giai đoạn phúc thẩm, đó là thời hạn kháng cáo, kháng nghị và thủ tục tại phiê...

 • Sách


 • Lê Quang Bình, Nguyễn Thị Thu Nam; Phạm Thanh Trà, Phạm Quỳnh Phương (-)

 • Nghiên cứu “Đánh dấu không gian xã hội dân sự Việt Nam” là sáng kiến đầu tiên nhằm đo lường không gian đang được tạo ra và sử dụng bởi các tác nhân xã hội dân sự. Nó nhằm đo cảm nhận của những người trong cuộc về không gian họ có, và đâu là các cơ hội cũng như thách thức cho việc mở rộng không gian này. Nó là một lát cắt nhằm giúp những bên liên quan hiểu hơn về XHDS Việ...

 • Sách


 • Lê Thị Hoài Thu, Vũ Công Giao (2016)

 • Cuốn sách là tập hợp một số bài viết, chủ yếu là các tham luận được gửi tới hội thảo về “Ảnh hưởng của các hiệp định thương mại tự do đến việc bảo đảm quyền con người ở Việt Nam” do Bộ môn Hiến pháp-Hành chính và Bộ môn Luật Kinh doanh của Khoa Luật ĐHQG Hà Nội phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục và Nâng cao năng lực cho Phụ nữ (CEPEW). Mục đích của cuốn sách là nhằm ...

 • Bài trích


 • Đào Thu Hà (2020-01)

 • Để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của nước ta hiện nay, chúng ta cần phải thực hiện nhiều chính sách kinh tế với lộ trình ưu tiên khác nhau. Trong đó, những quy định của pháp luật về hỗ trợ đầu tư đóng vai trò là một trong những chính sách tạo cơ sở nâng cao năng lực cạnh tranh của nước ta. Bài viết phân tích thực trạng hỗ trợ đầu tư hiện nay và đề xuất một số giải...