Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Đinh Dũng Sỹ (2020-01)

 • Sau chặng đường một phần ba thế kỷ đổi mới kể từ năm 1986, hệ thống pháp luật Việt Nam đã không ngừng được xây dựng và hoàn thiện. Tuy nhiên, vẫn còn đó những khiếm khuyết của hệ thống pháp luật, như tính thiếu đồng bộ, chồng chéo, mâu thuẫn, thiếu ổn định và tính khả thi chưa cao. Trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện tổng kết 02 nghị quyết của Bộ Chính trị: Nghị quyết 48 về Chiến&#x...

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thủy (2019-03)

 • Bài viết tập trung nghiên cứu khái niệm công bằng dưới góc độ triết học, chính trị và pháp lý, trong đó nhấn mạnh công bằng dưới góc độ pháp lý. Từ khái niệm công bằng, Luật tố tụng hành chính (TTHC) của Việt Nam đã đưa ra công bằng trở thành nguyên tắc của tố tụng hành chính giải quyết các vụ án hành chính tại Tòa án. Nhằm xây dựng cơ sở lý luận của nguyên tắc công bằng trong tố&...

 • Bài trích


 • Lê Thị Giang (2020-05)

 • Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, các hợp đồng tặng cho tài sản ngày càng được giao kết nhiều với giá trị tặng cho lớn. Một trong những nội dung quan trọng nhất trong họp đồng tặng cho là đối tượng tặng cho. Bài viết tìm hiểu về đối tượng của họp đồng tặng cho tài sản nói chung cũng như một số đối tượng tặng cho phổ biến trong thực tế gồm quyền sử dụng đất và nhà&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Cương, Trương Hồng Quang (2019-05)

 • Ổn định là một yêu cầu quan trọng của hệ thống pháp luật trong nhà nước pháp quyền, có thể nhận thấy hệ thống pháp luật Việt Nam còn thiếu tính ổn định. Thực trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Thông qua đánh giá thực trạng và chỉ ra các nguyên nhân, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện tính ổn định của hệ thống pháp luật Việt Nam thời gian tới.

 • Tạp chí


 • - (2003-01)

 • Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 1 năm 2003 bao gồm các nội dung về thời sự - trao đổi ; nghiên cứu Nhà nước; nghiên cứu pháp luật; nghiên cứu chính sách.