Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Trương Hồng Quang (2019-01)

 • Kiểm soát quyền lực gắn liền với sự xuất hiện của nhà nước. Việc phải quy định kiểm soát của quyền lực nhà nước bằng những trách nhiệm của nhà nước là một quy luật khách quan của sự phát triển xã hội, một khi mà xã hội cần đến nhà nước. Trong giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, việc làm sáng tỏ về mặt lý luận cũng như thực tiễn về kiểm...

 • Bài trích


 • Hoàng Lan Phương (2019-06)

 • Pháp luật quốc tế và pháp luật của các quốc gia đều có những quy định về việc li-xăng nhãn hiệu. Tuỳ vào hệ thống pháp luật của từng quốc gia mà việc li-xăng nhãn hiệu được quy định khác nhau, song đều dựa trên một nguyên tắc chung đó là tôn trọng pháp luật quốc tế. Bài viết nêu quy định của các điều ước quốc tế và quy định của một số quốc gia như Hoa Kỳ, Anh, Canada và Trung ...

 • Bài trích


 • Trần Thị Ngọc Hiếu (2020-01)

 • Chủ thể đặc biệt của tội phạm là một trong những nội dung quan trọng trong luật hình sự được các nhà khoa học luật hình sự quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, cho đến nạy, chưa có công trình nào nghiên cứu khoa học nào trực tiếp nghiên cứu nội dung này một cách toàn diện, có hệ thống được đề câp nghiên cứu "đi cùng với" những điều kiện khác của chủ thể của tội phạm như một phần&...

 • Bài trích


 • Thái Thị Hải Yến (2020-05)

 • Bài viết đề cập đến những nội dung liên quan những kết quả đạt được về bình đẳng giới trong pháp luật Việt Nam, một số khó khăn, bất cập về việc tổ chức thi hành, cơ chế bảo đảm thực hiện, các điều kiện bảo đảm khác, từ đó đưa ra một số kiến nghị về vấn đề bình đẳng giới trong pháp luật Việt Nam.