Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Trần Thị Ngọc Hiếu (2020-01)

 • Chủ thể đặc biệt của tội phạm là một trong những nội dung quan trọng trong luật hình sự được các nhà khoa học luật hình sự quan tâm nghiên cứu. Tuy nhiên, cho đến nạy, chưa có công trình nào nghiên cứu khoa học nào trực tiếp nghiên cứu nội dung này một cách toàn diện, có hệ thống được đề câp nghiên cứu "đi cùng với" những điều kiện khác của chủ thể của tội phạm như một phần&...

 • Bài trích


 • Thái Thị Hải Yến (2020-05)

 • Bài viết đề cập đến những nội dung liên quan những kết quả đạt được về bình đẳng giới trong pháp luật Việt Nam, một số khó khăn, bất cập về việc tổ chức thi hành, cơ chế bảo đảm thực hiện, các điều kiện bảo đảm khác, từ đó đưa ra một số kiến nghị về vấn đề bình đẳng giới trong pháp luật Việt Nam.

 • Bài trích


 • Hoàng Hương Thủy (2020-05; 2020-07-22)

 • Quyền con người của phụ nữ trong tố tụng hình sự là quyền dễ bị xâm phạm, bị tổn thương hậu quả để lại cũng rất nghiêm trọng do hoạt động tư pháp hình sự động chạm đến quyền sống, quyền tự do, quyền bảo toàn danh dự, nhân phẩm của con người. Bài viết tập trung nghiên cứu quy định pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam trong việc đảm bảo quyền con người của phụ nữ và kiến nghị giải...

 • Bài trích


 • Trịnh Xuân Thắng (2020-03)

 • Bài nghiên cứu này sẽ phân tích làm rõ yêu cầu khách quan của cơ chế kiểm quyền lập pháp; đồng thời chỉ ra những kết quả đạt được và những hạn chế của cơ chế kiểm soát đó, đề xuất quyền lập pháp trong hệ thống pháp luật hiện nay của Việt Nam. Trên cơ sở một số định hướng nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lập pháp trong thời gian tới.

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Lê Huyền;  Advisor:Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Lan (2020)

 • Luận án phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về mang thai hộ nói chung và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo nói riêng; Đánh giá thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về chế định mang thai hộ. Từ đó, luận án chỉ ra những vướng mắc, bất cập của pháp luật và thực tiễn thực hiện chế định về mang thai hộ tại Việt Nam. Luận án xây dựng ph...