Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Hoàng Hương Thủy (2020-05; 2020-07-22)

 • Quyền con người của phụ nữ trong tố tụng hình sự là quyền dễ bị xâm phạm, bị tổn thương hậu quả để lại cũng rất nghiêm trọng do hoạt động tư pháp hình sự động chạm đến quyền sống, quyền tự do, quyền bảo toàn danh dự, nhân phẩm của con người. Bài viết tập trung nghiên cứu quy định pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam trong việc đảm bảo quyền con người của phụ nữ và kiến nghị giải...

 • Bài trích


 • Trịnh Xuân Thắng (2020-03)

 • Bài nghiên cứu này sẽ phân tích làm rõ yêu cầu khách quan của cơ chế kiểm quyền lập pháp; đồng thời chỉ ra những kết quả đạt được và những hạn chế của cơ chế kiểm soát đó, đề xuất quyền lập pháp trong hệ thống pháp luật hiện nay của Việt Nam. Trên cơ sở một số định hướng nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lập pháp trong thời gian tới.

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Lê Huyền;  Advisor:Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Lan (2020)

 • Luận án phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về mang thai hộ nói chung và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo nói riêng; Đánh giá thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về chế định mang thai hộ. Từ đó, luận án chỉ ra những vướng mắc, bất cập của pháp luật và thực tiễn thực hiện chế định về mang thai hộ tại Việt Nam. Luận án xây dựng ph...

 • Bài trích


 • Dương Kim Thế Nguyên (2020-05)

 • Tài liệu đưa ra các khái niệm về căn hộ khách sạn; bản chất pháp lý của quyền sở hữu (QSH) căn hộ khách sạn; xác lập QSH của khách hàng đối với căn hộ khách sạn - khả năng cấp giấy chứng nhận quyền quyền sử dụng đất, QSH nhà và tài sản gắn liền với đất cho khách hàng sở hữu căn hộ khách sạn; quản lý và khai thác thương mại đối với căn hộ khách sạn.