Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Nguyễn Thanh Tú (2014)

 • Tòa án tối cao Hoa Kỳ trong phán quyết Kirtsaeng vào năm 2013 đã chính thức công nhận cơ chế hết quyền quốc tế đối với quyền tác giả trong khi Hoa Kỳ muốn quy định nguyên tắc hết quyền quốc gia trong Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Phán quyết này là kinh nghiệm quý để Việt Nam có thể hoàn thiện chế định hết quyền sở hữu trí tuệ của mình và vận dụng trong đàm phán Hi...

 • -


 • Ngô Huy Cương (2014)

 • Tập trung bình luận những vấn đề pháp lý chủ yếu về thương nhân, bản chất pháp lý của công ty, tính chất của luật công ty, luật doanh nghiệp tư nhân trong Dự thảo sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2005. Đưa ra những bất cập trong chế định nội dung, từng thành tố khác nhau của quyền tự do kinh doanh trong Dự thảo. Đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp lý của Dự thảo sửa đổi Luật Doanh n...

 • 2000


 • Nguyễn Đức Minh (2000)

 • Electronic Resources; Hệ thống hóa cơ sở lý luận chung về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh. Khảo sát thực trạng về cạnh tranh và pháp luật cạnh tranh hiện nay ở Việt Nam hiện nay. Trình bày kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới trong điều chỉnh hoạt động cạnh tranh. Nghiên cứu nhu cầu xây dựng pháp luật cạnh tranh cũng như mô hình, định hướng hoàn thiện luật về cạnh tranh

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Thư viện Quốc hội (2015-11-22)

 • Tài liệu cung cấp thông tin về tinh hình biển đảo Việt Nam hiện nay cũng như công tác điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển, hải đảo; chương trình hợp tác quốc tế và khoa học công nghê về biển, hải đảo. Thực trạng xây dựng, tình hinh dân cư và các lực lượng đang sinh sống tại khu vực đảo Trường Sa hiện nay.

 • Báo cáo


 • Thư viện Quốc hội (2014-04)

 • Thư viện Quốc hội đã tổ chức biên soạn báo cáo nghiên cứu về “Kinh nghiệm tổ chức chính quyền địa phương ở Nhật Bản”. Nội dung của báo cáo tập trung vào các vấn đề cơ bản sau: (i) Những đặc trưng trong hệ thống chính quyền địa phương Nhật Bản; (ii) Mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với chính quyền Trung ương và người dân; (iii) Một số kết quả đạt được từ quá trình đổi...