Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Phạm Sỹ Chung (2020-06)

 • Trong bài viết này, tác giả đề cập đến một số nội dung chủ yếu và giải pháp thực thi Hiệp định bao hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh Châu Âu và những cam kết liên quan đến đầu tư trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu.

 • Bài trích


 • Chu Thị Hoa (2020-07)

 • Bài viết chỉ ra một số hạn chế từng tổ chức thi hành pháp luật và gợi mở một số giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về tổ chức thì hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Phương Hà (2020-05)

 • Phương thức đối tác công tư (PPP) là một giải pháp hợp lý cho vần đề tài chính để phát triển cơ sở hạ tầng trong giai đoạn hiện nay ở các quốc gia đang phát triển và ở Việt Nam. Việc xây dựng các quy định pháp lý chặt chẽ về cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu nhân. Bài viết tập trung phân tích cơ chế chia sẻ rủi ro trong Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác...

 • Bài trích


 • Phạm Thanh Hằng, Tào Thị Huệ (2020-01)

 • Hiệp định Đối tác toàn diện và tiên bộ xuyên Thái Bình Dương hiệu lực với Việt Nam ngày 14/01/2019, đặt ra yêu cầu cấp thiết cho Việt Nam về việc thực thi cam kết về mua sắm chính phủ thông qua việc ban hành nghị định hướng dẫn dành riêng cho các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định này. Bài viết phân tích nội dung các quy định về mua sắm chính phủ của CPTPP về mua...

 • Bài trích


 • Lê Huỳnh Tấn Duy (2020-01)

 • Bài viết trình bày và phân tích những quy định nổi bật trong khung pháp lý điều chỉnh người bị buộc tội là người chưa thành niên của bang Victoria (úc), New Zealand và Đức. Đó là những quỵ định nhằm bảo vệ tính bí mật của quá trình tố tụng và về việc áp dụng biện pháp bảo lĩnh của bang Victoria; vì họp nhóm gia đình của New Zealand; và hòa giải giữa nạn nhân với người bị buộc tội...