Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Cầm Vũ Thảo Nguyên (2020-06)

 • Tình trạng khẩn cấp là trạng thái xã hội được thiết lập khi xảy ra tình huống bất thường, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân cũng như hoạt động bình thường của xã hội, như dịch bệnh, thiên tai, bạo lực, việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp giúp chính quyền nhanh chóng lập lại trật tự, giúp người dân nhanh chóng ổn định lại cuộc sống. Bên cạnh đó, việc ban bố tình trạng khẩn ...

 • Bài trích


 • Hà Thị Lan Phương (2020-06)

 • Pháp luật dân sự phong kiến Việt Nam là một trong những nội dung tiến bộ đặc sắc của nền văn hóa pháp luật nước ta. Chúng được hình thành và phát triển qua hàng nghìn năm với nhiều giá trị đã trở thành phong tục tập quán. Trong đó, quyền nhân thân cũng như tài sản của các thành viên gia đình và xã hội đều được pháp luật bảo vệ. Quyền tài sản của người phụ nữ được tôn trọng, từ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Tuấn, Trần Tuấn Kiệt (2020-08)

 • Trong các cơ quan chính quyền của nước ta hiện nay, tình trạng "gia đình trị", hay hiện tượng "cả họ làm quan" không hiếm gặp. Đây là một điều kiện thuận lợi cho tham nhũng nảy sinh và được che đậy. Những sự việc bất thường gần đây xảy ra đặt ra một câu phải chăng đang tồn tại lỗ hổng nào đó trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức? Trong lịch sử, Luật &quo...

 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Cương (2020-08)

 • Gần đây, nhiều vụ lộ, lọt thông tin cá nhân do các chủ thể kinh doanh nắm giữ và tình trạng mua bán, chuyển nhượng trái phép thông tin cá nhân đã được đề cập trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, hiệu lực, hiệu quả điều chỉnh pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân ở nước ta hiện nay còn nhiều bất cập. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích những thành tựu,&#x...

 • Bài trích


 • Lê Văn Tranh (2020-07)

 • Sau hơn ba mươi năm đổi mới, tầng lớp "thương nhân" của Việt Nam đang khẳng định được vai trò của mình trong việc tạo công ăn việc làm cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế, sự thịnh vượng của quốc gia. Vì thế, việc ghi nhận chế định thương nhân trong pháp luật thương mại là một sự ghi nhận hợp lý của Nhà nước đối với chủ thể này. Trong phạm vi bài viết này, tác giả tập...