Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Thị Thanh Tâm (2020-06)

 • Trên cơ sở nội dung cơ bản của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN bằng số liệu thống kể từ năm 2010 đến nay về thị trường ô tô Việt Nam nói chung và tình hình nhập khẩu ô tô tại Việt Nam nói riêng, bài viết phân tích và đánh giá tác động của Hiệp định ATIGA đối với nhập khẩu ô tô và thách thức với ngành ô tô trong nước. Từ đó, đề xuất một số giải pháp về chính sách ...

 • Bài trích


 • Bùi Thị Ngọc Lan (2020-01)

 • Hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia nói chung, tội phạm buôn bán người nói riêng là một trong những nội dung cơ bản Cộng đồng chính trị - an ninh ASEAN. Trong bối cảnh tình hình tội phạm buôn bán người trong khu vực diễn biến tương đối phức tạp thì đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các quốc gia thành viên, trong đó, có Việt Nam thông qua cơ chế khu vực và cơ chế ...

 • Bài trích


 • Vương Tiến Mạnh (2020-11-20)

 • Luật pháp trong nước và quốc tế không cấm hoạt động nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã, kể cả các loài nguy cấp. Nuôi động vật hoang dã không chỉ có tại Việt Nam, mà có nhiều quốc gia thậm chí cho phép khai thác từ tự nhiên để phục vụ thương mại. Hoạt động nuôi thương mại động vật hoang dã có thể tác động tích cực hay tiêu cực lên bản thân loài trong tự nhiên, hệ sinh&#x...

 • Luận án


 • Đàm Thị Diễm Hạnh;  Advisor:Lê Đình Nghị, Nguyễn Thị Nhung (2020)

 • Luận án phân tích một cách có hệ thống thực trạng pháp luật về điều kiện xác định hoàn cảnh thay đổi cơ bản, đàm phán lại và hệ quả pháp lý của thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản. Trên cơ sở so sánh với Bộ nguyên tắc Unidroit về hợp đồng thương mại quốc tế; bộ nguyên tắc luật hợp đồng Châu Âu, quy định của một số quốc gia trên thế giới, đề tài làm&...

 • Luận án


 • Trần Thị Quỳnh;  Advisor:Cao Thị Oanh (2020)

 • Mục đích nghiên cứu của Luận án là xây dựng khung lý thuyết về miễn, giảm hình phạt và xác định những phương hướng, nội dung hoàn thiện và đề xuất giải pháp bảo đảm áp dụng đúng quy định về miễn, giảm hình phạt, từ đó, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng ngừa, chống tội phạm, tôn trọng và bảo vệ quyền con người.

 • Bài trích


 • Ngô Văn Hiệp, Doãn Hồng Nhung (2021-02)

 • Hợp đồng gia nhập hiện đang được sử dụng khá phổ biến trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Vì vậy, việc hiểu rõ bản chất, đặc điểm của loại hợp đồng này không chỉ có ý nghĩa đối với các bên giao kết, thực hiện hợp đồng, mà còn đối với cả các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Bài viết phân tích, làm rõ đặc điểm pháp lý, một số nguvên tắc trong giao kết, ...

 • Bài trích


 • Trần Thị Hải Yến (2021-02)

 • Chính sách, pháp luật về dân tộc thiểu số và miền núi đã góp phần làm thay đổi cơ bản bộ mặt khu vực miền núi nơi có đồng bào dân tộc thiểu số cư trú, nhưng vẫn mang tính cào bằng, tư duy nhiệm kỳ trong việc ban hành chính sách, pháp luật, chồng chéo về nội dung, địa bàn và đối tượng thụ hưởng... Việc nghiên cứu những nội dung cơ bản trong chính sách, pháp luật của Việt Nam về...