Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Đỗ Thị Minh Thủy (2015)

 • Thời gian gần đây, cơ chế giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ thường được nhắc đến như một trong những nội dung quan trọng để đảm bảo hội nhập kinh tế và phát triển của đất nước. Với mong muốn hoàn thiện hệ thống thực thi quyền sở hữu trí tuệ quốc gia đáp ứng yêu cầu hội nhập, qua phân tích cơ chế giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ tại Nhật Bản, tác gi...

 • Bài trích


 • Đinh Thế Hưng (2015)

 • Trong bối cảnh Hiến pháp 2013 có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng về quyền con người nói chung và quyền con người trong tố tụng hình sự nói riêng, hơn nữa Việt Nam đã gia nhập Công ước quốc tế về chống tra tấn, tác giả cho rằng, việc xây dựng Luật Tạm giữ, tạm giam là cần thiết và cần xác định cụ thể phạm vi điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống các nguyên tắc cũng như cá...

 • Bài trích


 • Lê Minh Toàn (2015)

 • Quản trị công ty (Corporate Governance) đề cập đến các cơ cấu và quá trình cho việc định hướng và kiểm soát các công ty. Quản trị công ty liên quan đến mối quan hệ giữa Ban giám đốc, Hội đồng quản trị, các cổ đông và những bên có quyền lợi liên quan. Quản trị công ty tốt góp phần vào phát triển kinh tế bền vững do cải thiện được hoạt động của các công ty và nâng cao&...

 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Khuê (2015)

 • Tự do là vấn đề triết học được thể hiện trong tất cả các lĩnh vực của cuộc sống và là cơ sở phương pháp luận cho mọi vấn đề liên quan đến con người, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học xã hội. Bài viết làm rõ mối quan hệ giữa tự do và hình phạt, từ đó đưa ra một số cơ sở lý luận để xây dựng và hoàn thiện hệ thống hình phạt trong Luật Hình sự Việt Nam.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thu Hà (2015)

 • Việc nghiên cứu để xây dựng thủ tục tố tụng dân sự rút gọn là một đòi hỏi cấp thiết trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt trong quá trình xây dựng Dự thảo Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi). Để xây dựng thủ tục tố tụng dân sự rút gọn đòi hỏi cần giải quyết những vấn đề cơ bản như: phạm vi những vụ còn được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự rút gọn, thời hạn...

 • Bài trích


 • Hoàng Văn Bảy (2015)

 • Nếu chỉ xét riêng tổng lượng nước hàng năm của cả nước, có thể lầm tưởng rằng Việt Nam là quốc gia có tài nguyên nước (TNN) dồi dào. Tuy nhiên, xét theo đặc điểm phân bố lượng nước theo thời gian, không gian cùng với đặc điểm phân bố dân cư, phát triển kinh tế, mức độ khai thác, sử dụng nước... có thể thấy rằng, TNN của nước ta đang phải chịu rất nhiều sức ép, tiềm ẩn nhiều nguy c...