Phân quyền - Pháp luật : [8634]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 8634
 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Ngô Huy Cương (2006)

 • Khi đặt vấn đề sửa đổi một cách toàn diện Bộ luật Dân sự 1995, ai ai cũng hy vọng rằng những khiếm khuyết lớn của Bộ luật này (mà đã được phát hiện ngay trong quá trình soạn thảo nó) sẽ được khoả lấp (trong đó có cả các qui định về quan hệ dân sự có yếu tố nưốc ngoài). Thế nhưng những hy vọng như vậy đã không được đền đáp một cách xứng đáng mà đôi phần còn gây thêm nỗi lo âu khi Bộ luật Dân sự 2005 được thông qua. Vì quá thất vọng nên tôi không muôn có một lòi khen ngợi nào cho Bộ luật mới. Bởi vậy tác giả chỉ nói về các khiếm khuyết trong bài viết này.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Trịnh Quốc Toản (2006)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Vài nét về sự tiến triển của hình phạt tịch thu tài sản trong Luật Hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay. (2) Vai trò, nội dung và phạm vi áp dụng hình phạt tịch thu tài sản theo BLHS năm 1999. (3) Tình hình áp dụng hình phạt tịch thu tài sản của TAND.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Bùi Xuân Phái (2023-12)

 • Bài viết phân tích vấn đề hiệu lực của văn bản quy phạm pháp luật trong đó phân tích mối quan hệ giữa hiệu lực thực tế và hiệu lực pháp lí của văn bản quy phạm pháp luật để có cách nhận thức đúng cũng như tìm giải pháp để khắc phục những hạn chế của pháp luật hiện hành nhằm giúp cho việc thực hiện pháp luật một cách thống nhất, đảm bảo nguyên tắc pháp chế, giúp cho pháp luật đi vào cuộc sống một cách thuận lợi, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Thị Long (2024-01)

 • Bài viết bàn về lịch sử hình thành và một số vấn đề lý luận cơ bản về tài sản mã hoá, tiền mã hoá, qua đó chi ra rằng tài sản mã hoá, tiền mã hoá có đặc trưng của quyền tài sản và có thể được ghi nhận là tài sản; tuy nhiên, Việt Nam chỉ có thể ghi nhận tài sản mã hoá, tiền mã hoá là tài sản nếu giải quyết được các thách thức đến từ đặc trưng riêng biệt cùa đối tượng này.

 • item.jpg
 • Bài trích


 • Authors: Trần Văn Độ (2024-01)

 • Bài viết phân tích bản chất pháp lí, từ đó đưa ra khái niệm về trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; phân loại và phân tích các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 về các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, trên cơ sở đó đưa ra những nhận xét và kiến nghị hoàn thiện các quy định của Bộ luật Hình sự về các trường hợp này.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 8634