Phân quyền - Pháp luật : [7598]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 7598
 • LUẬN ÁN NGUYỄN THỊ LÊ HUYỀN.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Lê Huyền;  Advisor:Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Lan (2020)

 • Luận án phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về mang thai hộ nói chung và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo nói riêng; Đánh giá thực tiễn thực hiện các quy định của pháp luật về chế định mang thai hộ. Từ đó, luận án chỉ ra những vướng mắc, bất cập của pháp luật và thực tiễn thực hiện chế định về mang thai hộ tại Việt Nam. Luận án xây dựng ph...

 • NCLP5.20.Hthien du thao Luat Bien phong VN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Mai Bộ (2020-03)

 • Bài viết bàn về Tờ trình Dự án Luật Biên phòng Việt Nam, Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam và đưa ra kiến nghị hoàn thiện Tờ trình và Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam.

 • NCLP5.20.Cung cap thong tin ben mua bhiem trong hdong bhiem nhan tho.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thủy, Lê Thủy Tiên (2020-03)

 • Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là hợp đồng chứa đựng nhiều điều khoản khó hiểu do có nhiều thuật ngữ chuyên môn; đối tượng bảo hiểm là rủi ro, là yếu tố trừu tượng; sản phẩm bảo hiểm được thiết kế bằng câu chữ thông tin khi tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, tránh tranh chấp và tránh việc người mua bảo hiểm phải gánh chịu những hậu quả pháp lý bất lợi do thiếu am hiểu về hợp&...

 • NCLP4.20.Vien dan cac quy dinh ve bve quyen con nguoi trong trchap dtu quoc te.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Đức Vinh (2020-02)

 • Trong pháp luật quốc tế, có hai nhóm quy định thoạt nhìn có vẻ đối lập nhau: các quy định về bảo vệ nhà đầu tư và các quy định về bảo vệ quyền con người. Sự đối lập này trở nên rõ hơn khi một bên viện dẫn các quy định về quyền con người để chứng minh cho sự không vi phạm các nghĩa vụ về đầu tư. Tòa trọng tài có các cách giải thích không giống nhau về phạm vi cũng nh...

 • NCLP4.20.Mien TNHS do vpham nghia vu thanh toan trong truong hop BKK covid 19.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trương Nhật Quang, Ngô Thái Ninh (2020-02)

 • Ngày 01/02/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 173/QĐ -TTg về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid 19 gây ra tại Việt Nam. Việc bùng phát Covid -19 tại Việt Nam cùng những hệ lụy đối với nền kinh tế đặt ra câu hỏi về vấn đề miễn trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng, đặc biệt là việc vi phạm nghĩa vụ thanh toán, trong trường hợp bất k...

 • LLCT3.20.PL kiem soat quyen lap phap o VN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trịnh Xuân Thắng (2020-03)

 • Bài nghiên cứu này sẽ phân tích làm rõ yêu cầu khách quan của cơ chế kiểm quyền lập pháp; đồng thời chỉ ra những kết quả đạt được và những hạn chế của cơ chế kiểm soát đó, đề xuất quyền lập pháp trong hệ thống pháp luật hiện nay của Việt Nam. Trên cơ sở một số định hướng nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lập pháp trong thời gian tới.

 • LLCT3.20. Hthien PL ve trnhiem nguoi dung dau CQHCNN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Văn Duy (2020-03)

 • Người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN) là người thực hiện đạo, quản lý hoạt động của CQHCNN, có quyền cao nhất đối với hoạt động CQHCNN và chịu trách nhiệm về hoạt động của CQHCNN đó. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, bên cạnh việc người đứng đầu chưa hiểu rõ và thực hiện đúng thì những quy định pháp luật về trách nhiệm người đứng đầu CQHCNN còn nhiều sơ hở. Bài viết làm rõ những&...

 • QLNN5.20.Giai phap bao dam BĐG trong CS, PL.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Thị Quyên (2020-05)

 • Bảo đảm bình đẳng giới trong chính sách, pháp luật ở Việt Nam hiện nay là một vấn đề cơ bảm và có nhiều ý nghĩa trong việc thúc đẩy bình đẳng giới trong xã hội, góp phần nâng cao vị trí vai trò và bảo đảm quyền con nguòi. Để làm tốt vấn đề này, cần đưa ra được tổng thể các giải pháp về lồng ghép giới khi xây dựng pháp luật, các bảo đảm trong thực thi chính sách, pháp luật.

 • DCPL5.20CD. PLVN ve binh dang gioi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Thái Thị Hải Yến (2020-05)

 • Bài viết đề cập đến những nội dung liên quan những kết quả đạt được về bình đẳng giới trong pháp luật Việt Nam, một số khó khăn, bất cập về việc tổ chức thi hành, cơ chế bảo đảm thực hiện, các điều kiện bảo đảm khác, từ đó đưa ra một số kiến nghị về vấn đề bình đẳng giới trong pháp luật Việt Nam.

 • DCPL5.20.CQ hien dinh doc lap theo HP 2013.pdf.jpg
 • Tiêu điểm


 • Thái Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Quỳnh Trang (2020-05)

 • Trên cơ sở phân lích, đánh giá những ưu điểm và hạn chế trong việc thể chế hóa các quy định pháp năm 2013 về Hội đồng bầu cử quốc gia và Kiểm toán nhà nước trong thời gian vừa qua, tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm phát huy tốt hơn vai trò của các cơ quan hiến định độc lập trong tổ chức và hoạt động bộ máy nhà nước ở Việt Nam.

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 7598