Phân quyền - Phòng chống tham nhũng : [243]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 243
 • LUẬN ÁN.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Hương;  Advisor:Lê Thị Sơn, Nguyễn Tuyết Mai (2021)

 • Luận án đã xác định và giải thích được năm nhóm nguyên nhân của tội tham ô tài sản, trong đó đặc biệt làm rõ cơ chế tác động của các nhóm nguyên nhân này làm phát sinh và gia tăng tội tham ô tài sản ở Việt Nam giai đoạn 2010-2019. Luận án đã đề xuất được các nhóm biện pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội tham ô tài sản ở Việt Nam trong thời gian tới. Đó là các nhóm biện...

 • LLCT3.20.Nhan thuc ro hon_hanh dong quyet liet_phong chong lang phi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thùy Linh (2020-03)

 • Lãng phí, cùng với quan liêu, tham nhũng đã và đang gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, đe dọa sự tồn vong của chế độ. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, so với tham nhũng, công tác phòng, chống lãng phí chưa được&#x...

 • TVQH_Một số kinh nghiệm giải quyết vụ án về tham nhũng, chức vụ_TCKS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Mạnh Thường (2021-03)

 • Bài viết trình bày một số kinh nghiệm trong việc nghiên cứu tài liệu điều tra vụ án, ban hành yêu cầu điều tra, viết cáo trạng truy tố, xây dựng hệ thống chứng cứ, soạn thảo đề cương xét hỏi, tranh tụng tại phiền tòa nhằm giải quyết án về tham nhũng, chức vụ trong giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử

 • Ngheluat10.20.XungdotloiichtrongPLphchongthamnhung.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Thị Hoa (2020-10-23)

 • Xung đột lợi ích là tình huống khách quan xảỵ ra trong đời sống xã hội và có mối quan hệ chặt chẽ với tham nhũng. Bài viết phân tích về mối quan hệ giữa xung đột lợi ích và tham nhũng. Nội dung quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng về xung đột lợi ích từ nhận diện xung đột lợi ích đến phòng ngừa, kiểm soát và xử lý khi xảy ra xung đột lợi ích. Qua đó, tác giả đề xuấ...

 • KS.16.20.Ban ve chu the cua toi nhan hoi lo.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Ngọc Điền (2020-16)

 • Việc xác định dấu hiệu chủ thể của Tội nhận hối lộ theo quy định pháp luật hình sự hiện hành còn gặp nhiều vướng mắc trong thực tiễn, cần được tiếp tục nghiên cứu để làm sáng tỏ hon về mặt khoa học và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự về tội phạm này.

 • TVQH_Phòng, chống tham nhũng trong hoạch định chính sách công_QLNN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Huy Khiển (2020-12)

 • Bài viết tập trung phân tích, nhận diện các biểu hiện của tham nhũng chính sách, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phòng, chống tham nhũng trong hoạch định chính sách ở nước ta hiện nay.

 • NCLP14.7.20.Tham nhung vat_phong chong tham nhung vat.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Công Giao (2020-07)

 • Tham nhũng vặt là tệ nạn xã hội xảy ra phổ biến từ lâu ở nhiều quốc gia. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích khái niệm, đặc điểm, hậu quả và các biện pháp phòng, chống tham nhũng vặt một số quốc gia; đưa ra những nhận xét, đánh giá về khả năng vận dụng những kinh nghiệm đó ở Việt Nam.

 • NCLP.6.20.Khoi kien dan su_thu hoi tsan tham nhung_kinh nghiem_kien nghi_Viet Nam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hà Thanh (2020-06)

 • Thu hồi tài sản tham nhũng đã và đang trở thành nội dung được Đảng, xã hội quan tâm. Tuy nhiên, thu hồi tài sản tham nhũng thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Chính phủ đánh giá "tỷ lệ" tham nhũng có tiến bộ đáng kể nhưng còn thấp hơn nhiều thu hồi tài sản tham giá trị tài sản bị chiếm đoạt, gây thiệt hại". Để ...

 • KHPLVN.1.20.Xung dot loi ich trong phong chong tham nhung VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thái (2020-01)

 • Bài viết tập trung làm rõ khái niệm xung đột lợi ích, tiếp cận xung đột lợi ích từ góc độ một dạng tình huống đặc thù trong cơ chế làm phát sinh hành vi tham nhũng. Với vai trò đặc biệt quan trọng như vậy, việc kiểm soát xung đột lợi ích cũng chính là kiểm soát các tình huống có thể phát sinh hành vi tham nhũng trên thực tế. Tính phức tạp các tình huống xung dột lợi ích đòi h...

 • KHPLVN.1.20.Tpham hoi lo_PL hinh su lien bang Australia_suy nghi VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Thị Tuệ Phương, Trần Ngọc Lan Trang (2020-01)

 • Bài viết phân tích các quy định trong Bộ luật Hình sự liên bang Australia liên quan tội phạm về hối lộ, chỉ ra những điểm khác biệt đáng lưu ý khi so sánh với quy định tương ứng trong luật hình sự Việt Nam, đó là cách thức ghi nhận về yếu tố lợi ích/ giá trị của lợi ích hay là về bản chất không chính đáng của lợi ích được cho - nhận, sự cân nhắc các yếu tố văn hóa t...

 • KHPLVN.1.20.Hop tac qte_Tuong tro tu phap hinh su_dan do_tpham tham nhung.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đỗ Thị Phượng (2020-01)

 • Hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự bao gồm tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ, tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và các hoạt động hợp tác quốc tế khác. Tuy nhiên trong bài viết này, tác giả đề cập hai nội dung chính của hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự đó là tương trợ tư pháp hình sự và dẫn độ đối với người phạm tội tham nhũng. Bài viết tập...

 • XDD3.20.Dm phthuc ldao Dang_ ktra gs_PC tham nhung.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cao Văn Thông (2020-03)

 • Nghiên cứu nhằm đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng luôn là công việc cần thiết trong xây dựng Đảng. Trong bài, tác giả đã đề cập một số nội dung của đề tài cấp quốc gia với chủ đề trên do TS. Trần cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra trung ương làm Chủ nhiệm đề tài...

 • TCCS.3.20.B9. Kiem soat ngan chan nhom loi ich hien nay.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Chung (2020-03)

 • Trong thời gian gần đây, nhiều bài viết, đề tài nghiên cứu đã bước đầu sáng tỏ, nhất là trên phương diện lý luận một số vấn đề về "nhóm lợi ích", nhưng vẫn chưa phản ánh được đầy đủ đặc điểm, bản chất, phương thức tác động, nguyên nhân hình thành "nhóm lợi ích". Chính vì vậy, việc tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề trên sẽ góp phần nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn tác động đ...

 • TCCS.4.20.B2. Bien phap phong chong tham nhung hqua.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hòa Bình (2020-04)

 • Những năm gần đây, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã được tiến hành bài bản, quyết liệt và đạt được kết quả rõ nét nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn được phát hiện, điều tra, truy t...

 • NCLP.so23.19.Chongthamnhung,thucte,giaiphap.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Minh Tuấn (2019-12)

 • Chống tham nhũng trước tiên cần phải có cơ chế minh bạch, giải trình, có sự giới hạn và kiểm soát quyền lực, xây dựng một nền văn hóa liêm chính. Đồng thời, cần phải có cơ chế bảo vệ người đưa ra bằng chứng về việc tham nhũng và có sự giải thích rõ về yếu tố "trục lợi", xác định rõ và giám sát việc tuân theo các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý tài sản công, cả...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 243