Phân quyền - Phòng chống tham nhũng : [259]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 259
 • TVQH_Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • - (2012-06-15)

 • Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Kết luận (số 21-KL/TW) Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bài viết giới thiệu toàn văn Kết luận này.

 • TVQH_Phòng, chống tham nhũng cần gắn liền với công tác xây dựng Đảng_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Linh Khiếu (2012-06-27)

 • Một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý mà Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) chỉ rõ là tham nhũng. Phòng, chống tham nhũng là một vấn đề được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, tệ tham nhũng vẫn đang&...

 • TVQH_Phát huy vai trò của công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Việt Hùng (2020-09-01)

 • Tham nhũng là một hiện tượng xã hội gắn liền với sự ra đời của giai cấp và nhà nước. Tham nhũng tồn tại ở mọi quốc gia trên thế giới, không phân biệt chế độ chính trị - xã hội, trình độ phát triển và có thể xảy ra ở mọi lĩnh vực liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước. Ở nước ta, tham nhũng từ rất sớm được Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là một căn bệ...

 • TVQH_Nâng cao vai trò của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hà Quốc Trị (2018-07-20)

 • Thời gian qua, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp, trong đó nổi bật là Ủy ban Kiểm tra Trung ương, có vị trí, vai trò quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Thời gian tới, để đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiệu quả, đòi hỏi trách nhiệm, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân một cách thường xuyên, liên tục. Với chức trách, nhiệm vụ của mình, cùng với sự tin tưởng của Đảng, ủy...

 • TVQH_Công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta hiện nay_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Trần Thị Quốc Hiền (2016-11-03)

 • Tham nhũng là hiện tượng phổ biến mang tính toàn cầu. Phản ứng đối với tham nhũng mang tính xã hội rộng lớn ở khắp mọi nơi, mọi quốc gia, dân tộc. Chính vì vậy, phòng, chống tham nhũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như sự tham gia của người dân.

 • TVQH_Chống “tham nhũng vặt” - một nhiệm vụ trọng tâm không chỉ của năm 2018 mà cả nhiều năm sau_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hoàng Việt (2018-08-02)

 • Người xưa đã dùng hình ảnh “con đê ngàn dặm bị vỡ bởi ổ mối” để chỉ mối nguy hại to lớn cho những công trình hùng vĩ, có ảnh hưởng đến muôn người, do những lỗi lầm nhỏ nhưng không được phát hiện và ngăn chặn kịp thời gây ra. Đối với một triều đại, một chế độ chính trị cũng có những nguy cơ tương tự. Việc ứng xử với những nguy cơ đó thể hiện bản lĩnh chính trị và sự vững&...

 • NCLP.8(408).4.20.Phong chong tham nhung vat_kinh nghiem VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Thùy Dương (2020-04)

 • Tham nhũng là một hiện tượng xã hội, chính trị và kinh tế phức tạp, ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia, làm suy yếu các thể chế dân chủ, kìm hãm sự phát triển kinh tế và góp phần vào sự bất ổn của chính phủ.. Tham nhũng có thể di\ễn ra ở dưới nhiều hình thức và quy mô khác nhau. Những hành vi tham nhũng liên quan đến những khoản chi phí nhỏ hay còn được gọi là tham ...

 • NCLP19.20.Phong chong tham nhung_ Indonesia_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Anh Phương (2020-19)

 • Indonesia là một quốc gia mà ở đó tình trạng tham nhũng tràn lan kéo dài; công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai quyết liệt trong suốt 20 năm qua với những bước thăng trầm và mô hình cơ quan phòng, chống tham nhũng độc lập gây nhiều tranh luận, cả trên lý thuyết và thực tiễn. Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày, phân tích công tác phòng, chống tham nhũng ở Indonesia và r...

 • KS.7.21.Nganh Ksat Nhan dan_phong chong tham nhung.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Thị Thắm, Phạm Công Lưu (2021-07)

 • Nhận thức rõ vai trò, tâm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, trong những năm qua Viện kiểm sát Nhân dân đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đấu tranh có hiệu quả tội phạm về tham nhũng, được dư luận đồng tình ủng hộ, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong xã hội.

 • KHPLVN7.20.Thu hoi tsan tnhung_VNam_tham khao knghiem nuoc ngoai_kien nghi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Quốc Minh, Nguyễn Thị Thu Hằng (2020-07)

 • Bài viết tập trung nghiên cứu, phân tích cơ chế thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng quy định của pháp luật Việt Nam, chỉ ra những bất cập, hạn chế trong cơ chế thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng theo pháp luật Việt Nam hiện hành. Bài viết phân tích cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng ngoài thủ tục tố tụng hình sự trong pháp luật một số quốc gia trên thế giới. Trê...

 • LLCT12.18.Knghiem_sach luoc phong chong tham nhung_Trung Quoc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cẩm Thị Lai (2018-12)

 • Hiện nay, cuộc chiến chống tham nhũng của Trung Quốc được tiến hành dựa trên bốn sách lược chính, đó là: làm cho "không dám tham nhũng" làm cho "không thể tham nhũng", làm cho "không muốn tham nhũng" và làm cho "không cần tham nhũng". Bên cạnh đó, Trung Quốc còn phát huy vai trò cốt yếu của các cơ quan Đảng, trong đó nòng cốt là ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương t...

 • LLCT11.18.Phong chong tham nhung_TQuoc_40 nam cai cach mo cua.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Ánh Tuyết (2018-11)

 • Sau 40 năm cải cách mở cửa, Trung Quốc đã thu được nhiều thành tựu trên các phương diện: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại. Trong đó, chống tham nhũng có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả của công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc. Việc xây dựng cơ chế chống tham nhũng của Trung Quốc trải qua quá trình từ phục hồi đến tái thiết, từ xúc tiến đến phát triển chuyên sâu...

 • LLCT11.18.Phat huy tac dung_ke khai tai san thu nhap phong chong tham nhung.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Tăng Thị Thu Trang (2018-11)

 • Phòng, chống tham nhũng là hoạt động mà các quốc gia trên toàn thế giới đặc biệt quan tâm. ở Việt Nam, công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng Nhà nước đề ra trong các quan điểm, đường lối và đã được thể chế hóa trong chính sách, pháp luật phù hợp với xu thế của thời đại và sự phát triển của đất nước. Trong cơ chế phòng ngừa tham nhũng, Đảng và Nhà nước đã triển khai bằng nhiề...

 • LUẬN ÁN.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Hương;  Advisor:Lê Thị Sơn, Nguyễn Tuyết Mai (2021)

 • Luận án đã xác định và giải thích được năm nhóm nguyên nhân của tội tham ô tài sản, trong đó đặc biệt làm rõ cơ chế tác động của các nhóm nguyên nhân này làm phát sinh và gia tăng tội tham ô tài sản ở Việt Nam giai đoạn 2010-2019. Luận án đã đề xuất được các nhóm biện pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội tham ô tài sản ở Việt Nam trong thời gian tới. Đó là các nhóm biện...

 • LLCT3.20.Nhan thuc ro hon_hanh dong quyet liet_phong chong lang phi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thùy Linh (2020-03)

 • Lãng phí, cùng với quan liêu, tham nhũng đã và đang gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, đe dọa sự tồn vong của chế độ. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, so với tham nhũng, công tác phòng, chống lãng phí chưa được&#x...

 • TVQH_Một số kinh nghiệm giải quyết vụ án về tham nhũng, chức vụ_TCKS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Mạnh Thường (2021-03)

 • Bài viết trình bày một số kinh nghiệm trong việc nghiên cứu tài liệu điều tra vụ án, ban hành yêu cầu điều tra, viết cáo trạng truy tố, xây dựng hệ thống chứng cứ, soạn thảo đề cương xét hỏi, tranh tụng tại phiền tòa nhằm giải quyết án về tham nhũng, chức vụ trong giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử

 • Ngheluat10.20.XungdotloiichtrongPLphchongthamnhung.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Thị Hoa (2020-10-23)

 • Xung đột lợi ích là tình huống khách quan xảỵ ra trong đời sống xã hội và có mối quan hệ chặt chẽ với tham nhũng. Bài viết phân tích về mối quan hệ giữa xung đột lợi ích và tham nhũng. Nội dung quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng về xung đột lợi ích từ nhận diện xung đột lợi ích đến phòng ngừa, kiểm soát và xử lý khi xảy ra xung đột lợi ích. Qua đó, tác giả đề xuấ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 259