Phân quyền - Phòng chống tham nhũng : [251]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 251
 • NCLP.8(408).4.20.Phong chong tham nhung vat_kinh nghiem VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Thùy Dương (2020-04)

 • Tham nhũng là một hiện tượng xã hội, chính trị và kinh tế phức tạp, ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia, làm suy yếu các thể chế dân chủ, kìm hãm sự phát triển kinh tế và góp phần vào sự bất ổn của chính phủ.. Tham nhũng có thể di\ễn ra ở dưới nhiều hình thức và quy mô khác nhau. Những hành vi tham nhũng liên quan đến những khoản chi phí nhỏ hay còn được gọi là tham ...

 • NCLP19.20.Phong chong tham nhung_ Indonesia_VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Anh Phương (2020-19)

 • Indonesia là một quốc gia mà ở đó tình trạng tham nhũng tràn lan kéo dài; công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai quyết liệt trong suốt 20 năm qua với những bước thăng trầm và mô hình cơ quan phòng, chống tham nhũng độc lập gây nhiều tranh luận, cả trên lý thuyết và thực tiễn. Trong phạm vi bài viết này, tác giả trình bày, phân tích công tác phòng, chống tham nhũng ở Indonesia và r...

 • KS.7.21.Nganh Ksat Nhan dan_phong chong tham nhung.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Hoàng Thị Thắm, Phạm Công Lưu (2021-07)

 • Nhận thức rõ vai trò, tâm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, trong những năm qua Viện kiểm sát Nhân dân đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đấu tranh có hiệu quả tội phạm về tham nhũng, được dư luận đồng tình ủng hộ, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa trong xã hội.

 • KHPLVN7.20.Thu hoi tsan tnhung_VNam_tham khao knghiem nuoc ngoai_kien nghi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Quốc Minh, Nguyễn Thị Thu Hằng (2020-07)

 • Bài viết tập trung nghiên cứu, phân tích cơ chế thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng quy định của pháp luật Việt Nam, chỉ ra những bất cập, hạn chế trong cơ chế thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng theo pháp luật Việt Nam hiện hành. Bài viết phân tích cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng ngoài thủ tục tố tụng hình sự trong pháp luật một số quốc gia trên thế giới. Trê...

 • LLCT12.18.Knghiem_sach luoc phong chong tham nhung_Trung Quoc.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Cẩm Thị Lai (2018-12)

 • Hiện nay, cuộc chiến chống tham nhũng của Trung Quốc được tiến hành dựa trên bốn sách lược chính, đó là: làm cho "không dám tham nhũng" làm cho "không thể tham nhũng", làm cho "không muốn tham nhũng" và làm cho "không cần tham nhũng". Bên cạnh đó, Trung Quốc còn phát huy vai trò cốt yếu của các cơ quan Đảng, trong đó nòng cốt là ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương t...

 • LLCT11.18.Phong chong tham nhung_TQuoc_40 nam cai cach mo cua.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Trần Ánh Tuyết (2018-11)

 • Sau 40 năm cải cách mở cửa, Trung Quốc đã thu được nhiều thành tựu trên các phương diện: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại. Trong đó, chống tham nhũng có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả của công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc. Việc xây dựng cơ chế chống tham nhũng của Trung Quốc trải qua quá trình từ phục hồi đến tái thiết, từ xúc tiến đến phát triển chuyên sâu...

 • LLCT11.18.Phat huy tac dung_ke khai tai san thu nhap phong chong tham nhung.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Tăng Thị Thu Trang (2018-11)

 • Phòng, chống tham nhũng là hoạt động mà các quốc gia trên toàn thế giới đặc biệt quan tâm. ở Việt Nam, công tác phòng, chống tham nhũng được Đảng Nhà nước đề ra trong các quan điểm, đường lối và đã được thể chế hóa trong chính sách, pháp luật phù hợp với xu thế của thời đại và sự phát triển của đất nước. Trong cơ chế phòng ngừa tham nhũng, Đảng và Nhà nước đã triển khai bằng nhiề...

 • LUẬN ÁN.pdf.jpg
 • Luận án


 • Nguyễn Thị Hương;  Advisor:Lê Thị Sơn, Nguyễn Tuyết Mai (2021)

 • Luận án đã xác định và giải thích được năm nhóm nguyên nhân của tội tham ô tài sản, trong đó đặc biệt làm rõ cơ chế tác động của các nhóm nguyên nhân này làm phát sinh và gia tăng tội tham ô tài sản ở Việt Nam giai đoạn 2010-2019. Luận án đã đề xuất được các nhóm biện pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội tham ô tài sản ở Việt Nam trong thời gian tới. Đó là các nhóm biện...

 • LLCT3.20.Nhan thuc ro hon_hanh dong quyet liet_phong chong lang phi.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thùy Linh (2020-03)

 • Lãng phí, cùng với quan liêu, tham nhũng đã và đang gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, đe dọa sự tồn vong của chế độ. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, so với tham nhũng, công tác phòng, chống lãng phí chưa được&#x...

 • TVQH_Một số kinh nghiệm giải quyết vụ án về tham nhũng, chức vụ_TCKS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Mạnh Thường (2021-03)

 • Bài viết trình bày một số kinh nghiệm trong việc nghiên cứu tài liệu điều tra vụ án, ban hành yêu cầu điều tra, viết cáo trạng truy tố, xây dựng hệ thống chứng cứ, soạn thảo đề cương xét hỏi, tranh tụng tại phiền tòa nhằm giải quyết án về tham nhũng, chức vụ trong giai đoạn điều tra, truy tố và xét xử

 • Ngheluat10.20.XungdotloiichtrongPLphchongthamnhung.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Thị Hoa (2020-10-23)

 • Xung đột lợi ích là tình huống khách quan xảỵ ra trong đời sống xã hội và có mối quan hệ chặt chẽ với tham nhũng. Bài viết phân tích về mối quan hệ giữa xung đột lợi ích và tham nhũng. Nội dung quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng về xung đột lợi ích từ nhận diện xung đột lợi ích đến phòng ngừa, kiểm soát và xử lý khi xảy ra xung đột lợi ích. Qua đó, tác giả đề xuấ...

 • KS.16.20.Ban ve chu the cua toi nhan hoi lo.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Ngọc Điền (2020-16)

 • Việc xác định dấu hiệu chủ thể của Tội nhận hối lộ theo quy định pháp luật hình sự hiện hành còn gặp nhiều vướng mắc trong thực tiễn, cần được tiếp tục nghiên cứu để làm sáng tỏ hon về mặt khoa học và đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật hình sự về tội phạm này.

 • TVQH_Phòng, chống tham nhũng trong hoạch định chính sách công_QLNN.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Bùi Huy Khiển (2020-12)

 • Bài viết tập trung phân tích, nhận diện các biểu hiện của tham nhũng chính sách, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp phòng, chống tham nhũng trong hoạch định chính sách ở nước ta hiện nay.

 • NCLP14.7.20.Tham nhung vat_phong chong tham nhung vat.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Vũ Công Giao (2020-07)

 • Tham nhũng vặt là tệ nạn xã hội xảy ra phổ biến từ lâu ở nhiều quốc gia. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích khái niệm, đặc điểm, hậu quả và các biện pháp phòng, chống tham nhũng vặt một số quốc gia; đưa ra những nhận xét, đánh giá về khả năng vận dụng những kinh nghiệm đó ở Việt Nam.

 • NCLP.6.20.Khoi kien dan su_thu hoi tsan tham nhung_kinh nghiem_kien nghi_Viet Nam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Hà Thanh (2020-06)

 • Thu hồi tài sản tham nhũng đã và đang trở thành nội dung được Đảng, xã hội quan tâm. Tuy nhiên, thu hồi tài sản tham nhũng thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 của Chính phủ đánh giá "tỷ lệ" tham nhũng có tiến bộ đáng kể nhưng còn thấp hơn nhiều thu hồi tài sản tham giá trị tài sản bị chiếm đoạt, gây thiệt hại". Để ...

 • KHPLVN.1.20.Xung dot loi ich trong phong chong tham nhung VNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Thái (2020-01)

 • Bài viết tập trung làm rõ khái niệm xung đột lợi ích, tiếp cận xung đột lợi ích từ góc độ một dạng tình huống đặc thù trong cơ chế làm phát sinh hành vi tham nhũng. Với vai trò đặc biệt quan trọng như vậy, việc kiểm soát xung đột lợi ích cũng chính là kiểm soát các tình huống có thể phát sinh hành vi tham nhũng trên thực tế. Tính phức tạp các tình huống xung dột lợi ích đòi h...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 251