Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Đinh Văn Quế (1995)

 • Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có dấu hiệu pháp lý: kẻ chiếm đoạt nhận tài sản của người khác một cách ngay thẳng thông qua hợp đồng kinh tế hoặc hợp đồng dân sự nhưng sau khi có tài sản rồi mới nảy sinh ý định và chiếm đoạt một phần hay toàn bộ số tài sản đó. Các yếu tố khác như chủ thể, khách thể và mặt chủ quan đều tương tự như các tội thuộc nhóm có tính chất chiếm đoạt quy định tại chương IV và VI Bộ luật hình sự.

 • 1997


 • Authors: Nguyễn Mạnh Kháng (1997)

 • Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là vấn đề đã được bàn rất nhiều trong nhiều lĩnh vực và trên nhiều diễn đàn, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chủ yếu góp phần tìm hiểu thêm về nguyên nhân và điều kiện của tham nhũng, hiệu quả của các biện pháp phòng, chóng tham nhũng và một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh đó. Để có thể đề ra các biện pháp phòng, chống hiện tượng tiêu cực nói chung và tham nhũng nói riêng, yêu cầu đầu tiên là phải nhận biết được thực trạng của tham nhũng trên cơ sở các thông số khoa học về những đặc điểm khách quan, những đặc điểm chủ quan, cơ cấu của các hành vi tham nhũng và tình trạng tham nhũng trong cơ cấu chung của các vi phạm và tội phạm. Nếu ...

 • 1999


 • Authors: Nguyễn Thị Vy (1999)

 • Trình bày sự cần thiết phải xây dựng một Pháp lệnh về chống tham nhũng. Giới thiệu những quan điểm chỉ đạo khi xây dựng Pháp lệnh chống tham nhũng. Phân tích 4 nội dung chính của Pháp lệnh chống tham nhũng năm 1998

 • 1997


 • Authors: Đinh Văn Quế (1997)

 • Lê Khắc Thấu là thủ quỹ hợp tác xã nông nghiệp xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam (cũ) từ năm 1979. Trong nhiều năm làm thủ quỹ, Lê Khắc Thấu không có sai phạm gì trong việc giữ tiền quỹ cho hợp tác xã, mặc dù hợp tác xã không có két sắt đựng tiền như các cơ quan Nhà nước hoặc xí nghiệp quốc doanh, nhưng tiền quỹ không hề bị mất,...

 • 1996


 • Authors: Nguyễn Văn Hoàn (1996)

 • Tẩy rửa đồng tiền và mối hiểm họa của nó -- Các phương thức (thủ đoạn) tẩy rửa đồng tiền: Lợi dụng hệ thống ngân hàng để tẩy tiền bằng cách mở các tài khoản và gửi tiền vào ngân hàng trong nhiều thời điểm khác nhau, dưới nhiều danh nghĩa khác nhau, sau đó sẽ chuyển tiền sang ngân hàng khác hoặc nước ngoài theo những hợp đồng hợp pháp; Vận chuyển tiền mặt ra nước ngoài; Khai tăng hóa đơn thanh toán; Gửi tiền vào tài khoản ngân hàng; Cho vay chính mình; Thành lập các nhà băng bất hợp pháp; Tăng số lượng "tài khoản tiền mặt dưới mức hạn chế"; Mua bán bất động sản; Cho vay hoặc cấp vốn kinh doanh -- Về các biện pháp phòng chống tẩy rửa đồng tiền: Hoàn thiện các biện pháp phòng ngừa việc t...

 • previous
 • 1
 • next